Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

God samverkan i arbetet kring skogsbranden

Skogsbranden i Rörbo i Sala kommun har nu pågått sedan måndag eftermiddag och många aktörer inom och utanför länet är och har varit involverade i arbetet. Länsstyrelsen har ansvaret för att ha kontakt med aktörerna för att samordna resurser och behov av stöd. 

Länsstyrelsen är sammankallande till samverkansmöten sker för att säkerställa ansvar och roller samt för att säkra att insatsen har tillräckliga resurser. Länsstyrelsen har utifrån sitt ansvar som samordnande beredskapsorganisation gått upp i stab sedan eftermiddag 4 juni.

-Vår tidigare erfarenhet från branden 2014 gör att vi idag har en stark beredskapsorganisation. Det känns bra att vi kunnat samordna arbetet och vara ett stöd för kommun och räddningstjänst, säger landshövding Minoo Akhtarzand.

Branden i Rörbo pågår fortfarande  och ytterligare bränder har uppstått, läget är ännu osäkert. På grund av den höga brandrisken i skog och mark beslutade Länsstyrelsen Västmanland 1 juni, i samråd med länets räddningstjänster, om generellt eldningsförbud utomhus i Västmanlands län. Med tanke på de senaste bränderna i länet är det mycket viktigt att människor tar förbudet på allvar.

 

Kontakt