Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Observera att detta är en äldre sida från nyhetsarkivet!

Eldningsförbud upprättas normalt av respektive Räddningstjänst som tar beslut kommun för kommun. Så vill du veta om det är eldningsförbud där du bor eller befinner dig, kontakta då kommunen för besked, kontrollera till exempel kommunens webbplats.

Det är först när det blir stor brandrisk i hela länet som Länsstyrelsen går in med rekommendationer eller tar beslut om generellt eldningsförbud, i samråd med länets räddningstjänster. Då hittar du informationen bland våra senaste nyheter.

Gå till våra senaste nyheter för aktuell information.

Eldningsförbud i Västmanlands län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Västmanlands län. Hög brandrisk råder i skog och mark.

På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Västmanland, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om generellt eldningsförbud utomhus i Västmanlands län. Eldningsförbudet gäller från och med den 1 juni 2018 och tills vidare. Det avser eldning utomhus och omfattar allt uppgörande av eld och all grillning i skog och mark.

Undantag från förbudet är eldning i trädgårdsgrillar på egen tomtmark. Undantag kan i särskilda fall även medges av räddningschefen i respektive kommun.

Varför eldningsförbud?

Eldningsförbudet är en förebyggande åtgärd för att minska risken för brand i skog och mark. En utvecklad skogsbrand kräver ofta mycket av samhällets samlade resurser under lång tid. Kostnaden för samhället och enskilda är ofta betydliga.

Vad händer om jag eldar trots förbud?

Att göra upp eld under eldningsförbud kan leda till böter enligt Lag om skydd mot olyckor 10 kap 3 §. Man kan också som exempel bli dömd till böter eller fängelse enligt brottsbalken för allmänfarlig vårdslöshet.

När hävs eldningsförbudet?

Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Vad gör myndigheterna?

  • Skogsbrandflyget har utökat sina flygningar och flyger nu tre gånger istället för två gånger per dag.
  • Länsstyrelsen har kontakt med organisationer och bolag i länet för att diskutera hur brandrisken kan minskas.
  • Länsstyrelsen har kontakt med LRF som kartlägger lantbrukares förmåga till vattentransport för brandbekämpning.
  • Länsstyrelsen har daglig kontakt med räddningstjänsterna i länet, även under helgen för att få en aktuell lägesbild.

Mer information om brandrisk

På länets räddningstjänsters hemsidor kan du hitta mer information och få rådgivning.

Du kan också läsa mer om eldningsförbud och brandrisk på:

Dinsäkerhet.se
länk till annan webbplats

MSB:s brandriskprognoser
länk till annan webbplats

Krisinformation.se
länk till annan webbplats

Ladda ner appen Brandrisk Ute på dinsäkerhet.se länk till annan webbplats

Kontakt