Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen övertar djurärenden från Polismyndigheten

Katt

Den 1 juni flyttas vissa av Polismyndighetens arbetsuppgifter med djur över till oss på Länsstyrelsen. Förändringen görs för att renodla polisens arbetsuppgifter.

Det innebär att Länsstyrelsen från 1 juni har huvudansvaret enligt djurskyddslagen för att transportera, förvara, sälja, skänka bort eller låta avliva omhändertagna djur.

Länsstyrelsen fattar nu både beslut och sköter det praktiska arbetet i omhändertagandet. Även de flesta av Polismyndighetens uppgifter som rör tillsyn över hundar och katter, den så kallade, tillsynslagen, flyttas över till Länsstyrelsen.

Ett väl fungerande samarbete med Polisen är viktigt även fortsättningsvis. Polisen kommer att ansvara för att ingripa i akuta situationer enligt djurskyddslagen och tillsynslagen under kvällar, nätter och helger. 

Kontakt