Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt högtryck inom Klimatklivet!

Klimatklivets logga

Vid årets andra omgång ansökningar om investeringsstöd inom Klimatklivet har Länsstyrelsen i Västmanlands län fått in fått in 23 ansökningar. Totalsumman på investeringsvärdet är på drygt 445 miljoner kronor, vilket är en mycket stor ökning jämfört med tidigare ansökningsomgångar. Klimatklivet är ett investeringsstöd vars syfte är att minska utsläppen av växthusgaser och på så vis motverka klimatförändringen.

​-Vi fick in 41 ansökningar inom Klimatklivet förra omgången, så det är färre denna omgång. Men det totala investeringsvärdet på 445 miljoner kronor är betydligt större jämfört med förra ansökningsomgången då det landade på nästan 77 miljoner, säger Robert Axelsson, klimatsamordnare på Länsstyrelsen.

Ansökningarna omfattar olika klimatförbättrande investeringar där Klimatklivet finansierar 30 - 70 procent av åtgärden. Av investeringarnas totalvärde på 445 miljoner så har 196 miljoner i stöd sökts från Klimatklivet denna omgång. Skulle Naturvårdsverket godkänna alla ansökningar från länet blir resultatet en minskning av växthusgaser med cirka 78 miljoner kilo per år.

-En av ansökningarna gäller en stor anläggning för att producera vätgas som kan användas som bränsle. Det är mycket intressant då det finns intresse från flera aktörer i minst fyra av länets kommuner att börja använda vätgasfordon för transporter, säger Robert Axelsson.

Det finns mer pengar att söka! Företag, kommuner, landsting, stiftelser och andra typer av organisationer kan söka investeringsstöd till olika projekt som bidrar till ett bättre klimat. Naturvårdsverket fattar sen beslut med hjälp av underlag från Länsstyrelsen om vilka projekt som ska få pengar genom Klimatklivet. Besluten grundar sig på hur stor klimatnytta som investeringarna ger.

Årets tredje och sista ansökningsomgång är öppen mellan 27 augusti och 27 september.

                

Kontakt