Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Krisberedskapsveckan 2018 – aktiviteter i hela länet för att öka invånarnas beredskap

Familj i kök

Den 28 maj – 3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018. Den nationella kampanjveckan ska få invånarna att reflektera över hur de tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktig service i samhället är utslagen på grund av exempelvis extremt väder eller en it-attack. Länsstyrelsen och Västmanlands kommuner deltar i kampanjen.

​"Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?" Det är budskapet under årets kampanjvecka och syftar till att väcka tankar om den egna beredskapen och ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

- Vi ser fram emot kampanjveckan och hoppas att den ska få invånarna i vårt län att börja reflektera över sitt eget ansvar och sin beredskap inför samhällsstörningar. I våra kommuner sker många bra och viktiga aktiviteter under veckan, och vi hoppas på god uppslutning, säger länsrådet Ulrica Gradin.

De lokala arrangemangen under kampanjveckan syftar till att skapa en dialog med invånarna om hur kommunen påverkas vid en samhällsstörning och hur hushållen kan förbereda sig inför en händelse. I Västmanlands kommuner äger en stor mängd aktiviteter rum under veckan i samarbete med bland andra frivilliga försvarsorganisationer (se bifogad aktivitetslista).

- Länsstyrelsen ser Krisberedskapsveckan som ett tillfälle att ytterligare stärka vår beredskapssamverkan i länet, säger Lars Brånn, försvarsdirektör. Våra medarbetare deltar vid ett stort antal aktiviteter ute i länets kommuner under veckan. Vi är imponerade av den initiativkraft som finns ute i kommunerna och det ska bli intressant att delta i deras arbete på plats.

I samband med Krisberedskapsveckan 2018 skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll. Utskicket görs på uppdrag av regeringen som vill att vi alla ska bli bättre förberedda på att hantera allt från allvarliga olyckor och extremt väder till it-attacker och ytterst krig. Informationen finns också på MSB:s webbplats dinsäkerhet.se.

Mer information om länets aktiviteter under Krisberedskapsveckan.

Läs mer om Krisberedskapsveckan och broschyren Om krisen eller kriget kommer: www.msb.se/krisberedskapsveckanlänk till annan webbplats

Initiativtagare till Krisberedskapsveckan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kontakt