Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

1,6 miljoner till restaureringen av spången i Ramnäs

Spången i Ramnäs

Spången i Ramnäs innan renovering

Länsstyrelsen ger Surahammars kommun 1 665 000 kronor i stöd för nybyggnation av spången i Forsenområdet i Ramnäs. Finansieringen sker inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Investeringen i nya spänger är viktig för områdets attraktion. Spången har en betydande roll för rekreation och är ett populärt mål för friluftsmänniskor, motionärer och turister. Kommunen planerar att bygga två vändplaner samt placera ut bänkar som ska bidra till att fler besökare enklare kan ta del av den natur- och kulturhistoria som området erbjuder. 
 
- Planen är att göra spången tillgänglig för alla, till exempel personer med begränsad rörlighet eller med barnvagn. Det är alltid bra med sådana satsningar och det bidrar till ett inkluderande samhälle när alla kan vistas ute i naturen, säger Indi Persson på Länsstyrelsen.
 
Projektet ska vara klart 2018.

                

Kontakt