Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur skapar vi trygghet under sommarens stora evenemang?

Att kvinnors och tjejers handlingsutrymme på publika evenemang minskas genom hot och våld är oacceptabelt. Det är ett jämställdhetsproblem som berör alla och som vi aktivt och i samverkan vill motverka. Måndagen den 7 maj samlas därför ett femtiotal personer från länet för en heldagskonferens med fokus på trygghet vid sommarens stora evenemang. Arrangörer för konferensen är Länsstyrelsen Västmanland i samarbete med Västerås stad och Västerås Marknad och Näringsliv.                     

​Under konferensen får vi bland annat ta del av goda exempel på samverkan och samarbete från Länsstyrelsen i Stockholms län och Åre kommun. Män för jäm­ställdhet och deras föreläsning om maskulinitet kommer också att inspirera och väcka tankar.

Syftet med dagen är att öka kunskapen om ofredanden vid publika arrangemang samt att utveckla och förstärka samverkan och samarbete i Västmanland med målsättningen trygga och positiva upplevelser för besökare, medverkande och medarbetare på stora evenemang i Västerås.

Kontakt