Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västmanland ligger långt fram i totalförsvarsarbetet

Den 16 maj träffas representanter för kommuner och länsstyrelser samt Försvarsmakten i Stockholm för att diskutera arbetet med att höja totalförsvarsförmågan. Länsstyrelsen Västmanland och Västerås stad står för två av programpunkterna under dagen.

​Som ett led i Sveriges arbete med att höja totalförsvarsförmågan har Västmanlands, Uppsala, Gävleborgs, Södermanlands, Stockholms och Gotlands län tillsammans tagit fram dokumentet "Högre regional grundsyn för Militärregion Mitt", som undertecknades den 12 april.

Den 16 maj träffas representanter för kommuner och länsstyrelser, främst beslutsfattare och personal som arbetar med totalförsvarsfrågor, samt Försvarsmakten i Stockholm.

Syftet med dagen är att belysa arbetet med att höja totalförsvarsförmågan, d.v.s. både det militära och det civila försvaret, ur flera olika perspektiv. Bland annat ska vår landshövding Minoo Akhtarzand beskriva Länsstyrelsens roll i höjd beredskap och Västerås stad ska presentera hur de på kommunal nivå har arbetat med sin förmågehöjning. Försvarsmakten kommer att berätta om arbetet framåt.

Att vårt län står för två av programpunkterna under dagen är ett tecken på att vi inom Länsstyrelsen har bra driv i frågorna och att Västerås stad ligger långt fram i såväl planering som genomförd verksamhet.

Kontakt