Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rökning på skolgårdar förekommer trots förbud

Enligt tobakslagen är rökning på skolgårdar förbjuden sedan 1993. Länsstyrelsen har genomfört en kartläggning som visar att det trots det förekommer rökning eller tecken på rökning på fler än hälften av länets högstadie- och gymnasieskolor.

​Regeringen gav under 2017 Länsstyrelsen i uppdrag att genomföra insatser för minskat tobaksbruk. Det innefattade bland annat att förstärka tobakstillsynen och att arbeta för rökfria skolgårdar. I slutet av förra året genomförde Länsstyrelsen en kartläggning på 26 högstadieskolor och 16 gymnasieskolor i länet.

Vid fyra procent av högstadieskolorna, respektive elva procent av gymnasieskolorna, förekom rökning på skolgården vid besökstillfället. Rökning i anslutning till skolgården observerades vid 19 procent av högstadieskolorna och vid 56 procent av gymnasieskolorna. Tecken på rökning förekom på skolgården vid 50 procent av högstadieskolorna och 87,5 procent av gymnasieskolorna. Vid 46 procent av högstadieskolorna respektive 12,5 procent av gymnasieskolorna förekom varken rökning eller tecken på rökning.

- Vi vill med hjälp av kartläggningen visa både allmänhet och skolor att rökning förekommer på länets skolgårdar trots att det är förbjudet enligt lag. Vi har ett gemensamt ansvar att se till att vi får en rökfri miljö för våra barn och ungdomar, säger Hanna Bergström, handläggare på Länsstyrelsen.

Den tryckta rapporten har gått ut till samtliga grund- och gymnasieskolor i länet. Rapporten finns också att ladda ner som pdf på Länsstyrelsens webbplats:

Länsstyrelsen kommer att driva arbetet med rökfria skolgårdar vidare tillsammans med kommunerna utifrån underlaget i rapporten.

Kontakt