Elektronisk fakturering

Från och med 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura.

Skicka e-faktura till Länsstyrelsen i Västmanlands län

Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Det finns dock flera alternativ att skicka Svefakturor/E-faktura till oss:

Skicka via PEPPOL

Adress i PEPPOL: 0007:2021002411

Vi tar emot:

  • Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura)
  • Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota)
  • PEPPOL BIS Billing 3.0 (faktura och kreditnota)

Information om PEPPOL och hur ni skaffar ett eget PEPPOL-ID - hos Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)länk till annan webbplats

Andra alternativ för e-faktura

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Vår Partsidentitet: 2021002411 (vårt organisationsnummer)

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1019

GLN-nummer: 7340093200868

Om PEPPOL BIS och Svehandel på STI:s webbplatslänk till annan webbplats

Om Transport och infrastruktur på STI:s webbplatslänk till annan webbplats

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

  • Inexchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter. Uppge då vår partsidentitet och tekniska mottagningsadress som ni hittar under rubriken ”Svefaktura med transportprofil Bas” ovan.

Har du inte möjlighet att skicka e-fakturor?

Via Länsstyrelsens leveransportal:

Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni kostnadsfritt använda Länsstyrelsens leverantörsportal för att registrera dem manuellt.

Kontakta oss via e-handel.vastmanland@lansstyrelsen.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

Via andra kommunikationslösningar:

Vi använder oss av Statens servicecenters e-handelstjänst och systemleverantören Visma Commerce för att ta emot e-fakturor. Din leverantör av e-fakturatjänster kan eventuellt ha fler möjligheter utöver PEPPOL att skicka e-fakturor till Visma Commerce.

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Besöksadress: Västra Ringvägen 1, Västerås

Telefon 010–224 90 00 (växel)