05 dec 2024 klocka 13.30 - 15.00

Hur kommunledningar kan motverka välfärdsbrottslighet

Svenska sedlar utspridda 

Foto: Peter Lydén/Johnérs bildbyrå

Välfärdsbrottslighet är ett högst påtagligt och allvarligt hot mot vår gemensamma välfärd och demokrati. Kommuner, regioner och myndigheter behöver arbeta aktivt för att förebygga välfärdsbrott och säkerställa att det finns en tydlig struktur för att hantera problem när de upptäcks.

Innehåll

Borås stads avdelning Centrum för kunskap och säkerhet delar med sig av exempel på hur en politisk styrgrupp stöder arbetet och främjar tempot i arbetet genom kortare väg mellan handläggare och ledning. Borås kommer även att beskriva hur de bedriver ett långsiktigt och strategiskt arbete för att kriminalitet, oegentligheter och korruption inte ska få fäste i kommunens verksamheter. Vi får ta del av hur de har organiserat arbetet och hur de bedriver arbetet både internt och i samverkan med externa aktörer.

Målgrupp

Målgruppen vid det här tillfället är i första hand politiker och ledning i kommunerna. Handläggare, strateger och/eller samordnare som har till uppdrag att sprida kunskap om välfärdsbrottslighet i respektive kommun eller andra berörda inom den kommunala sektorn är också välkomna.

Hela utbildningsserien 2024

Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebros län bjuder under 2024 in till en digital utbildningsserie om välfärdsbrottslighet. Det här är seriens fjärde och sista tillfälle.

Var:
Digitalt. Länken till utbildningen skickas ut dagen innan utbildningstillfället.
Kostnad:
Deltagande är kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
02 dec 2024

Anmäl dig

Det finns 200 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 2 december klockan 23.59.

Önskemål och särskilda behov
Om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel, eller om du har allergier eller behov av speciell kost, så ber vi dig mejla det till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss