03- 04 dec 2024 klocka 09.00 - 17.00

Grundutbildning i stabs- och ledningsmetodik

En röd pil bestående av pusselbitar

Syftet med utbildningen är att med hjälp av metoder och verktyg utveckla deltagarens kompetens att effektivt kunna arbeta i ett ledningsstöd eller en stab vid allvarliga händelser och kriser. Det övergripande syftet är att stärka krishanteringsförmågan i både egen organisation och inom U-Sam.

Utbildningen bedrivs processinriktat där teori varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte med praktiska tillämpningar. Utbildare är mPowerment Scandinavia AB.

Målgrupp

Grundutbildningen riktar sig till dig som ingår, eller kommer att ingå, i en krisledningsstab. Utbildningen riktar sig främst till dig som inte har genomgått en stabsutbildning tidigare.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen fullt ut bör du ha grundläggande kunskaper om samhällets krisberedskap, exempelvis genom att ha gjort MSB:s webbkurs Samhällets krisberedskap och kunna redogöra för din egen organisations krisledning.

Samhällets krisberedskap - webbkurs, MSB Länk till annan webbplats.

Praktisk information

Anmälan

Anmäl dig senast den 5 november.

Utbildningen har 25 platser. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna jämt mellan aktörerna, om det skulle behövas. Vid färre än 15 deltagare ställs kursen in.

Tid

3 december: 09.00 – 17.00
4 december: 09.00 – 16.00
Fika från 08.30 respektive dag.

Plats

Länsstyrelsen i Västmanland, Västra Ringvägen 1, Västerås

Kostnad

Anmälningsavgiften varierar beroende på antal deltagare,
2 700 kr – 1 600 kr exklusive moms. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstiden utgår anmälningsavgiften enligt ovan. Lunch och fika ingår.

Utbildningens innehåll i stort:

  • Kriser: Samhällsstörningar, det svenska krishanteringssystemet, gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.
  • Grundläggande principer för ledning och stabsarbete.
  • Staben: Syfte, organisation, roll och uppgift.
  • Stabsarbete: Hur arbetar staben – stabsorienteringar, lägesbildens innehåll och framställningsformer, metodik för lägesbildsföredragning, stabsarbetsplan samt andra verktyg och mallar. Gruppdynamik.
  • Utmaningar: Stress och dess påverkan vid beslutsfattande, metoder för att säkerställa stabens uthållighet.
  • Praktisk tillämpning i stabsmiljö.
  • Exempel på tillämpning av metodiken i vardagen.
  • Diskussion och praktiska råd.
Var:
Länsstyrelsen i Västmanland, Västra Ringvägen 1, Västerås
Kostnad:
Anmälningsavgiften varierar beroende på antal deltagare, 2 700 kr – 1 600 kr exkl. moms.
Sista anmälningsdag:
05 nov 2024

Anmäl dig

Det finns inga lediga platser kvar.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss