20 nov 2024 klocka 08.30 - 15.00

Beredskaps- och fortbildningsdag inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst

Räddningstjänstpersonal som håller upp sina händer mot solen

Den 20 november anordnas fortbildningsdagen med ändamålet att främja den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap – det så kallade KHOSS-uppdraget.

Målsättningen är att dela insikter och kunskap genom föreläsare från Försvarsmakten, Arbetsförmedlingen med flera under fortbildningsdagen.

Syftet med dagen är att stödja det kommunala beredskapsarbetet och möjliggöra kunskapsinsatser inom KHOSS-området i länet.

Målgrupp

Målgruppen är länets socialchefer, vård och omsorgschefer verksamhetschefer, enhetschefer, MAS/MAR, motsvarande funktion hos aktörer inom hemsjukvård, socialtjänst, LSS och beredskapshandläggare.

Praktisk information

Datum och tid

Onsdag 20 november, kl 08:30–15:00

Plats

Länsstyrelsen, Västra Ringvägen 1, Västerås, lokal: Färnebofjärden

Fika

Fika ingår förmiddag och eftermiddag, lunch på egen hand.

Kostnad

Deltagande är kostnadsfritt.

08.30 Registrering (kaffe och smörgås)

09:00 Inledning, Försvarsmaktens sjukvårdsystem
(inklusive paus)

10.15 Allmän tjänsteplikt - kunskap om att lösgöra medarbetare

11.15 Beredskap hos regionen

12.00-13.00 Lunch på egen hand

13:05 Barnkonventionen och beredskap

13:40 Scenarioskapande skrivarverkstad utifrån egen verksamhet (inkl. kaffepaus)

14.45 Sammanfattning, avslutande reflektioner och utvärdering

Var:
Länsstyrelsen, Västra Ringvägen 1, Västerås, lokal: Färnebofjärden
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
06 nov 2024

Anmäl dig

Det finns 24 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 6 november klockan 23.59.
Önskemål och särskilda behov
Om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel, eller om du har allergier eller behov av speciell kost, så ber vi dig mejla det till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss