Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

07- 08 okt 2024 klocka 09.00 - 16.00

Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Hjärta

Illustration Annefrid Sjöman

Välkommen till en tvådagars utbildning om den nya lagstiftningen gällande stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende. Utbildningen kommer att gå igenom den nya lagstiftningen med fokus på hur den kan appliceras i praktiken kopplat till socialtjänstens arbete.

Reformen för att stärka rättigheterna för vuxna och barn som vistas i skyddat boende trädde i kraft 2024-04-01. Länsstyrelsen bjuder in till utbildning om vad den nya lagstiftningen innebär och hur man praktiskt tillämpar den i socialtjänstens myndighetsutövning.

Under utbildningsdagarna kommer ni att arbeta utifrån ett ärende, ett case, och följa ärendet genom hela processen. De olika delarna av reformen och olika scenarier som kan uppstå kommer att belysas. Den nya lagstiftningen appliceras på så sätt i praktiken. Under utbildningen kommer ni få se filmer som handlar om en familj från verkligheten och ni kommer att få möta och förhålla er till olika perspektiv i familjen. Fokus kommer att vara att det finns en utsatt förälder som behöver skydd och barn som upplevt våld som behöver skydd.

Innehåll

  • Hur hantera när ett ärende av denna karaktär kommer in
  • Riskbedömningar
  • Samsyn kring risk
  • Skyddsplacering (akut eller inte) och samtycke
  • Skyddsplacering utan samtycke
  • Behov och insatser under placering
  • Den utsattas förälderns behov av insatser under placering
  • Umgänge
  • Samverkan

Målgrupp

Personal i Västmanlands län inom socialtjänstens myndighetsutövning som arbetar med barn och vuxna utsatta för våld och i behov av skydd.

Antalet platser per kommun är begränsade. Vid frågor om anmälan och antal platser per kommun vänligen vänd dig till Ulrica Lindelöf, som är kontaktperson för utbildningen.

Föreläsare

Linn Moser Hällen

Linn har mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer och av myndighetsutövning inom socialtjänsten och har varit med om att bygga upp flera verksamheter inom området. Linn Moser Hällen är även en av redaktörerna och författarna till boken Våld i nära relationer-socialt arbete i forskning, teori och praktik och boken Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer.

Marina Berman

Marina är socionom med mångårig erfarenhet av att möta barn som upplever våld, bland annat som familjebehandlare och barnavårdsutredare och familjerättssekreterare.

Praktisk information

Datum och tid

7-8 oktober, klockan 9.00–16.00 båda dagarna.

Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår.

Lunch sker på egen hand.

Var:
Västmanlands sjukhus ingång 21, utbildningsenheten
Kostnad:
Deltagandet är kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
27 sep 2024

Anmäl dig

Det finns 74 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 27 september klockan 23.59.

Önskemål och särskilda behov
Om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel, eller om du har allergier eller behov av speciell kost, så ber vi dig mejla det till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss