Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

12- 13 sep 2024 klocka 09.00 - 17.00

Stabschefsutbildning

Ett antal mindre pilar som leds av en större pil

Syftet med utbildningen är att deltagaren ska utveckla sin förmåga att kunna agera som stabschef i en stab och leda ett effektivt stabsarbete vid samhällsstörningar. Det övergripande syftet är att stärka krishanteringsförmågan i både egen organisation och inom U-Sam.

Utbildningen innehåller kortare teoretiska pass, scenariobaserade övningar och moment med praktisk tillämpning och möjlighet att öva rollen som stabschef. Utbildare är mPowerment Scandinavia AB

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska eller kan komma att arbeta i en stab i rollen som stabschef.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen fullt ut bör du tidigare ha gått grundutbildning i stabsmetodik och kunna redogöra för din egen organisations krisledning.

Praktisk information

Anmälan

Anmäl dig senast den 16 augusti.

Utbildningen har 25 platser. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna jämt mellan aktörerna, om det skulle behövas. Vid färre än 15 deltagare ställs kursen in.

Tid

12 september: 09.00 – 17.00

13 september: 09.00 – 16.00

Fika från 08.30 respektive dag.

Plats

Länsstyrelsen i Västmanland, Västra Ringvägen 1, Västerås

Kostnad

Anmälningsavgiften varierar beroende på antal deltagare,
2 700 kr – 1 600 kr exklusive moms. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstiden utgår anmälningsavgiften enligt ovan. Lunch och fika ingår.

Utbildningens innehåll i stort

  • Repetition: Stabsmetodik och arbetssätt.
  • Staben: Syfte, organisation och uppgift, de olika stabsfunktionernas uppgifter.
  • Att leda en stab: Stabschefens roll, ansvar och uppdrag, stabsverktyg (stabsorientering, stabsarbetsplan, lägesbild, föredragning mm).
  • Ledarskap och beslutsfattande.
  • Praktisk tillämpning i stabsmiljö.
  • Exempel på tillämpning av metodiken i vardagen.
  • Diskussion och praktiska råd.
Var:
Länsstyrelsen i Västmanland, Västra Ringvägen 1, Västerås
Kostnad:
Anmälningsavgiften varierar beroende på antal deltagare, 2 700 kr – 1 600 kr exkl. moms.
Sista anmälningsdag:
16 aug 2024

Anmäl dig

Det finns 11 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 16 augusti klockan 23.59.


Önskemål och särskilda behov
Om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel, eller om du har allergier eller behov av speciell kost, så ber vi dig mejla det till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss