Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

29 aug 2024 klocka 08.30 - 15.00

Beredskapsdag - värmeförsörjning

ved som brinner i mörkret

Foto: Pixabay

Västerås stad i samverkan med Mälarenergi och U-Sams arbetsgrupp för civilt försvar arrangerar en beredskapsdag på temat värmeförsörjning. Syftet med dagen är att öka vår gemensamma förmåga i länet att hantera störningar i värmeförsörjningen.

Under beredskapsdagen presenterar samtliga deltagande kommuner och energibolag i länet hur värmeförsörjningen ser ut idag samt vilka resurser som finns för att hantera värmeavbrott.

Vi kommer under dagen också att få ta del av lärdomar från Ukraina gällande värmeförsörjning och få veta hur Energimyndigheten arbetar med försörjningstrygghet inom området värmeförsörjning. Därtill får vi en presentation om vår nutida bränslemarknad.

Vi bjuds på förevisning av praktiska lösningar: mobila pannor, värmekanoner, vedkaminer, elvärmare och gasolvärmare. Programmet innehåller även information om tekniska förberedelser i ledningsnätet och i fastigheter.

Vidare kommer Västerås stad att delge sin beredskapsplan för värmeförsörjning och erfarenheter utifrån en övning av planen.

Dagen avslutas med en diskussionsövning – Hur kan energibolagen och kommuner stödja varandra i beredskapsarbetet före och under störningar?

Tilltänkt målgrupp

Kommuner, energibolag, Region Västmanland, Polisen, Kriminalvården, Länsstyrelsen, Svenska Kyrkan samt kommunala bostadsbolag kopplat till beredskaps- och fastighetsfrågor.

Praktisk information

Datum

29 augusti

Tid

08.30-15.00

Plats

Mälarhuset plan 5, Stenborgsgatan 2, Västerås

Anmälan

Anmäl dig via formuläret senast den 15 augusti. Det finns 48 deltagarplatser.

08.30 Kaffe och smörgås

09.00 Nulägesbild för respektive kommun/energibolag.
Hur ser värmeförsörjningen ut i kommunen i stort? Vilka bränsleslag används nu och vilka andra är möjliga att använda vid bristsituation? Vilka resurser finns för att hantera värmeavbrott? Reservanläggningar och reservmaterial. Alla kommuner/energibolag föredrar.

09:45 Lärdomar från Ukraina.
Hur kan Energiföretagen stödja beredskapsarbetet före och under en kris? Emma Johansson, ansvarig för säkerhetsfrågor och totalförsvar hos Energiföretagen.

10.30 Försörjningstrygghet, Pontus Ohlsson, Energimyndigheten.
Hur jobbar Energimyndigheten med försörjningstrygghet inom området värmeförsörjning? Finns det nationella förstärkningsresurser? Hur kan Energimyndigheten bidra inför och under en kris ex bränslebrist eller att ett flera värmekraftverk är utslagna?

11.10 Tekniska förberedelser i nätet och i fastigheter.
Förberedelser i ledningsnätet, säkerställande/justering av cirkulationspump. Inge Eklund, Mälarenergi/Martin Hindlycke, Teknik- och fastighet

11.45 Lunch. Krismat serveras.
Förevisning av praktiska lösningar: Mobila pannor, värmekanoner, vedkaminer, elvärmare, gasolvärmare.

13:15 - 13:25 Presentation av Västerås Stads beredskapsplan för värmeförsörjning samt erfarenheter från övning av planen. Johan Ahlström, Västerås stad.

13:25 Bränslemarknaden.
Dragan Jovanovic, strategisk inköpare hos Mälarenergi affärsområde värme.

13:45 Kaffe och diskussionsövning
Hur kan energibolagen och kommuner stödja varandra i beredskapsarbetet före och under störningar?

Var:
Mälarhuset plan 5, Stenborgsgatan 2, Västerås
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
15 aug 2024

Anmäl dig

Det finns 47 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 15 augusti klockan 23.59.

Önskemål och särskilda behov
Om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel, eller om du har allergier eller behov av speciell kost, så ber vi dig mejla det till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss