30 aug 2024 klocka 00.09 - 11.30

Hedersrelaterat våld och förtryck mot personer med funktionsnedsättning

Illustration: Annefrid Sjöman

Hur kan vi förstå målgruppens särskilda utsatthet, förutsättningar och behov? Hur kan vi utveckla arbetet för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck mot denna särskilt sårbara målgrupp?

Föreläsningen anordnas av Myndigheten för delaktighet (MFD) och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och kommer att belysa hedersrelaterat våld och förtryck mot personer med funktionsnedsättning.

Under föreläsningen kommer MFD att presentera sitt regeringsuppdrag i sin helhet och dela resultat från kvalitativa undersökningar som utförts inom olika verksamhetsområden. Dessa undersökningar har undersökt hur verksamheter hanterar frågor om hedersrelaterat våld och förtryck samt vilka kunskaper och erfarenheter yrkesverksamma har när de möter personer med funktionsnedsättning som lever i en hederskontext.

MFD presentation avslutas med gruppdiskussioner där deltagarna får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och ge synpunkter till MFD för det fortsatta arbetet.

MUCF kommer att lyfta fram hur många unga saknar kunskap och trygga samtal om ämnen som sexualitet, relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet. Därför har MUCF utvecklat utbildningspaketet "Rätt att veta!" som vänder sig till yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter unga. Paketet består av fyra webbutbildningar som ger konkreta verktyg och stöd för samtal med unga, både individuellt och i grupp. Utbildningarna syftar till att säkerställa att alla unga får rätt till kunskap och trygga samtal om dessa ämnen.

Föreläsningen genomförs inom ramen för projektet Centrum mot hedersrelaterat våld Västmanland (CMHV).

Målgrupp

Yrkesverksamma som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck och möter personer med funktionsnedsättning som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, tillexempel skolväsendet, socialtjänst, habiliteringen och rättsväsendet.

Datum och tid

30 augusti, klockan 09.00 - 11.30, teknikmingel från 08:45

09.00 Länsstyrelsen Västmanland inleder

09.15 Föreläsning av Myndigheten för delaktighet

10.00 Paus

10.10 Föreläsning av Myndigheten för delaktighet fortsätter

10.20 Gruppdiskussioner

10.50 Paus

11.00 MUCF

11.30 Avslut

Var:
Digitalt
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
27 aug 2024

Anmäl dig

Det finns 84 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 27 augusti klockan 23.59.

Önskemål och särskilda behov
Om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel, eller om du har allergier eller behov av speciell kost, så ber vi dig mejla det till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss