Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

19 jun 2024 klocka 09.00 - 12.00

Utrikesfödda kvinnor faller mellan stolarna

Kvinna i sjal

Foto: Länsstyrelsen

Välkommen till workshop som syftar till att synliggöra strukturella hinder för utrikesfödda kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden. De hinder som målgruppen stöter på handlar ofta om brister i samverkan mellan olika myndigheter.

Länsstyrelserna har tillsammans med fem andra myndigheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen tagit fram rapporten "Myndighetsgemensam plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden". Rapporten synliggör strukturella hinder i samhället för utrikesfödda kvinnor att komma ut i arbetslivet. En historiskt återblick visar att utrikesfödda kvinnor får allra minst insatser trots att de är den målgrupp som har störst behov, och de insatser som genomförts har inte nivå- eller behovsanpassats.

Syfte och mål med workshopen

Workshopen utgår från rapporten "Myndighetsgemensam plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden Länk till annan webbplats.".

  • Identifiera glapp i länet mellan statliga myndigheter, mellan stat, region och kommun och mellan kommunala förvaltningar.
  • Uppmuntra till samhandling för att täppa till de glappen
  • Få ökad vetskap om vad andra gör och inte gör för målgruppen
  • Få lärande exempel från kommuner, region och andra myndigheter i länet och vetskap om vad andra gör

Program

  • Caroline Evenbom presenterar projektet Innovativa Köping där de samverkar med Arbetsförmedlingen
  • Linda Beskow från Svenska Kyrkan presenterar deras ESF-projekt Marykedjan
  • Länsstyrelsen beskriver vilka glapp och tapp de statliga myndigheterna identifierat
  • Utbyte av erfarenheter
  • Workshop där deltagarna gemensamt reflekterar över de hinder som står i vägen för utrikesfödda kvinnor och hur vi kan rasera dem

Målgrupp

Tillfället riktar sig till dig som är chef, samordnare, strateg, utvecklare och/eller som har mandat att samverka och samhandla kring arbetet med utrikesfödda kvinnor.

Var:
Elite stadshotell, Stora torget 7, Västerås
Kostnad:
Deltagandet är kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
05 jun 2024

Anmäl dig

Det finns 20 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 5 juni klockan 23.59.
Önskemål och särskilda behov
Om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel, eller om du har allergier eller behov av speciell kost, så ber vi dig mejla det till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss