Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

04 jun 2024 klocka 17.00 - 20.00

Fältvandring åtgärder för biologisk mångfald

Vilda blommor på en sommaräng.

Hur kan vi få fler blommor i odlingslandskapet för att gynna pollinerare och naturliga fiender?

Tillsammans med Christina Winter, naturvårdsrådgivare på hushållningssällskapet, besöker vi två lantbrukare, Owe Pettersson och Oscar Fjärrstrand. Båda har ekologisk växtodling och Oskar har även köttdjur.

Vi tittar på humlor och solitärbin i olika miljöer och diskuterar åtgärder för att öka mångfalden av växter, få fler blommor och skapa spridningskorridorer:

  • Gallring och skötsel av naturbete, bryn, gräsytor och skyddszoner
  • Hur kan blommande gröngödsling och vall rädda långtungade humlor?
  • Sådda blommande remsor och ytor – miljöytor
  • Bottengröda i spannmål och samodling av olika arter, reläodling
  • Etablering och skötsel, såteknik. Vi tittar bland annat på grödor sådda med Cameleon såmaskin/radhacka
  • Hur får vi mer vedartade växter i åkerlandskapet?

Exakt samlingspunkt skickas ut till dem som anmäler sig. Länsstyrelsen bjuder på kaffe/te och smörgås.

Målgrupp

Verksamma inom jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksföretag.

Var:
Öja/Norrbäck strax sydost om Sala.
Kostnad:
Kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
30 maj 2024

Anmäl dig

Det finns 13 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 30 maj klockan 23.59.Önskemål och särskilda behov
Om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel, eller om du har allergier eller behov av speciell kost, så ber vi dig mejla det till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss