Aktuella vädervarningar i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

10 apr 2024 klocka 08.30 - 12.00

Samhällsplaneringsträff

En teckning föreställande en stad.

Vi bjuder in handläggare och chefer i länets kommuner som arbetar med samhällsplanerings- och bygglovsfrågor till en samhällsplaneringsträff.

08.30 - 08.45 Incheckning, fika och mingel

08.45 - 08.55 Välkomna!

Enheten för samhällsplanering och kulturmiljö, Länsstyrelsen

08.55 - 09.15 GDPR – vad är det? Personuppgifter, rättslig grund för behandling, skyddsvärda personuppgifter

Henri Liman, jurist och dataskyddssamordnare, Länsstyrelsen

09.20 - 09.45 Certifierade byggprojekteringsföretag; när och hur ska de tillämpas?

Fredrik Olsson, utredare, Boverket, deltar digitalt

09.45 - 09.50 Kort paus

09.50 - 10.20 Planering för höjd beredskap; hur kan samhället förbereda sig för utomordentliga förhållanden?

Martin Lindholm, byggnadsingenjör, Boverket, deltar digitalt

10.20 - 10.25 Kort paus

10.25 - 10.50 Dagvatten i praktiken och planering – så här jobbar Växjö

Malin Engström, VA-chef, Växjö kommun, deltar digitalt

10.50 - 11.15 Risker med transport av farligt gods på väg och järnväg

Brandvattenförsörjning

Uppställningsplatser för räddningstjänstens fordon

Fredrik Eriksson, brandingenjör, Räddningstjänsten

11.15 - 11.45 Läget i smartare samhällsbyggnadsprocess

Kris och beredskap

Mats Berglund, regional geodatasamordnare, Lantmäteriet

11.45 - 12.00 Länet runt

12.00 Avslut

Var:
Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västra Ringvägen 1, Västerås. Lokal: Färnebofjärden (B301)
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
02 apr 2024

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 2 april klockan 17.00.

Kontakt

Planering och boende

Telefon: 010-224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss