Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

19 mar 2024 klocka 13.00 - 15.00

Minskat läckage av växtskyddsmedel från växthus

Under den här eftermiddagen får du veta mer om vilka åtgärder du kan göra för att minska risken för läckage av växtskyddsmedel från din växthusproduktion. Fokus är på praktisk hantering och tekniska lösningar för att minska riskerna för läckage av växtskyddsmedel från växthusproduktion. Kursen passar för alla produktionsinriktningar i växthus som prydnadsväxter, grönsaker, bär och skogsplantor.

Medverkar gör Jonas Möller Nielsen, hortonom med fokus på växthusteknik, Cascada AB och Klara Löfkvist, rådgivare inom växtskydd i växthus, Jordbruksverket. Båda har arbetat med frågor rörande läckage av växtskyddsmedel de senaste åren.

Vi kommer under eftermiddagen gå igenom:

  • Förvaringsplats av växtskyddsmedel och placering av förrådet i förhållande till uppvägnings- och påfyllnadsplatsen
  • Fasta och mobila påfyllnadsplatser
  • Recirkulering av alla ytor samt rening av vattnet
  • Kondensvatten- och regnvattenhantering
  • Rengöring av filter, bassänger växthus m.m.
  • Olika lösningar för omhändertagandet av organiskt avfall

Målgrupp

Odlare med växthusproduktion som har behörighet att använda växtskyddsmedel.

Anmälan till Länsstyrelsen i Dalarna

Var:
Träffen är digital och sker via Skype. Länk till träffen skickas ut inför mötet.
Kostnad:
Aktiviteten är kostnadsfri för dig som deltagare. Kursen finansieras med medel från EU.
Sista anmälningsdag:
17 mar 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss