22- 23 feb 2024 klocka 09.00 - 16.00

Grundutbildning i stabs- och ledningsmetodik

En hög med färgglada pusselbitar i oordning

Genom utbildning i stabs- och ledningsmetodik stärker vi krishanteringsförmågan i så väl egen organisation som inom U-Sam.

Syftet med utbildningen är att med hjälp av metoder och verktyg utveckla deltagarens kompetens att effektivt kunna arbeta i ett ledningsstöd eller en stab vid allvarliga händelser och kriser.

Utbildningen bedrivs processinriktat där teori varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte med praktiska tillämpningar.

Utbildare är mPowerment Scandinavia AB

Mål

Efter genomförd utbildning ska deltagarna:

  • ha grundläggande kunskaper om stabens syfte, organisation, roll och uppgift,
  • praktiskt kunna tillämpa stabsmetodiken som arbetsform.

Innehåll

Utbildningens innehåll i stort:

  • Kriser: Samhällsstörningar, det svenska krishanteringssystemet, gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.
  • Staben: Syfte, organisation, roll och uppgift.
  • Stabsarbete: Hur arbetar staben - stabsorienteringar, lägesbildens innehåll och framställningsformer, metodik för lägesbildsföredragning, stabsarbetsplan samt andra verktyg och mallar, gruppdynamik.
  • Utmaningar: Stress och dess påverkan vid beslutsfattande, metoder för att säkerställa stabens uthållighet.

Målgrupp

Grundutbildningen riktar sig till dig som ingår, eller kommer att ingå, i en krisledningsstab. Utbildningen riktar sig främst till dig som tidigare inte har deltagit på en stabsutbildning.

Tid

22–23 februari 2024.

Plats

Best Western Plus Hotel Plaza, Kopparbergsvägen 10, Västerås.

Anmälan

Anmälan dig via länken senast den 24 januari. Antalet deltagare är begränsat till 25 platser. Vid mindre än 15 deltagare ställs kursen in.

https://sv.surveymonkey.com/r/LL729N3 Länk till annan webbplats.

Kostnad

Deltagaravgiften varierar beroende på antal deltagare, 2 700 kr – 1 600 kr exkl. moms. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstiden utgår anmälningsavgiften enligt ovan. Lunch och fika ingår.

Var:
Best Western Plus Hotel Plaza, Kopparbergsvägen 10, Västerås.
Kostnad:
Avgiften varierar beroende på antal deltagare, 2 700 kr – 1 600 kr exkl. moms
Sista anmälningsdag:
24 jan 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss