20 mar 2024 klocka 10.00 - 11.00

Könsstympning av flickor och kvinnor

Illustration av en flicka som sitter med rosor och rakhyvlar omkring sig.

Illustration: Annefrid Sjöman

Varje år könsstympas fler än två miljoner flickor i världen, hälften av flickorna är under fem år.

Könsstympning är ofta ett tabubelagt ämne som många upplever det svårt att prata om. Yrkesverksamma behöver ha kunskap om könsstympning för att kunna identifiera och se tecken på att en flicka eller kvinna blivit könsstympad.

Föreläsningen kommer att belysa varför flickor och kvinnor könsstympas, vad könsstympning är och vilka konsekvenser det kan leda till. Den genomförs inom ramen för projektet Centrum mot hedersrelaterat våld Västmanland.

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig till yrkesverksamma och civilsamhälle som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Till det som möter personer som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Föreläsare

Föreläsare är den ideella förningen Existera, som arbetar mot könsstympning av kvinnor. De ger stöd till kvinnor som har blivit utsatta för könsstympning, samt arbetar för att motverka att fler flickor utsätts. Existera utbildar och ger råd till yrkesverksamma som möter målgruppen, som till exempel personal inom socialtjänsten och skola. Föreningen, som är politiskt och religiöst obunden, drivs av kvinnor som är barn till överlevare och av kvinnor som har erfarenhet av arbete med mäns våld mot kvinnor.

Var:
Digital föreläsning
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
18 mar 2024

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 mars klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss