22 nov 2023 klocka 08.45 - 15.30

Handläggarträff miljöfarlig verksamhet

Rök från industri.

Varmt välkomna till höstens handläggarträff inom miljöfarlig verksamhet. Syftet med dagen är att ge grundläggande kunskaper om tillståndsprocessen, tillståndets rättskraft och tillsyn över tillståndsprövad verksamhet och tillsyn som följer av industriutsläppsförordningen.

Program

8:45 – 9:15 Samling och fika

9:15 – 11:30

 • Inledning
 • Tillståndsprövade verksamheter i länet
  A och B verksamheter i länet, överlåten tillsyn, prövningsavgifter
 • Tillståndsprocessen
  De olika stegen; samråd, komplettering, kungörelse, yttrande, domstolsförhandling m.m.
 • Tillståndet för miljöfarlig verksamhet
  Utformning av tillstånd, betydelse av beslutsmening, villkor, prövotider, delegationer, ändring av villkor m.m.

11:30-12-30 Lunch - betalas av var och en

12:30 – 15:30

 • Tillsyn över tillståndsprövad miljöfarlig verksamhet
 • Tillsyn Industriutsläpps­­direktivet (IED-anläggningar)
 • Ändring av prövad verksamhet, länsstyrelsens yttrande över översända anmälningar
 • Nationell tillsynsstrategi: Uppdatering av miljöbalkstillstånd, vägledningen.

Målgrupp

Miljöinspektörer i Västmanlands län med tillsyn på miljöfarliga verksamheter.

Var:
Västra Ringvägen 1, lokal Färnebofjärden
Kostnad:
Ingen kostnad men deltagarna betalar egen lunch
Sista anmälningsdag:
15 nov 2023

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 15 november klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss