21 nov 2023 klocka 09.00 - 16.00

Länskonferensen - Våld i ungas partnerrelationer

Två personer, den ena med nedböjt huvud och tar emot en blomma från den andra. Stämningen är dyster.

Bild: Pixabay

Våld i ungas partnerrelationer kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller digitalt och ger ofta stora konsekvenser i den drabbades liv och vardag. Välkommen till årets Länskonferens som i år fokuserar på våld i ungas partnerrelationer.

Våldsutsatthet eller våldsutövande under ungdomstidens kritiska utvecklingsfas påverkar möjligheterna till en framgångsrik övergång till vuxenlivet, vilket i sin tur riskerar att få negativa konsekvenser längre fram i livet. Våld i ungas partnerrelationer är både allvarligt och vanligt. Våldet och situationerna kan se ut på många olika sätt men det innehåller nästan alltid någon form av psykiskt våld.

Länsstyrelsen tillsammans med Region Västmanland, Norra Västmanlands samordningsförbund och Västerås samordningförbund bjuder in till årets Länskonferens med temat Våld i ungas partnerrelationer. Under konferensen får du ökad kunskap om hur våldet i ungas partnerrelationer kan se ut, hur det skiljer sig från våld i vuxnas partnerrelationer, hur våldet kan förebyggas och vad det finns för forskning på ämnet.

Datum och tid

Tisdag 21 november klockan 9:00–16:00

Fika ingår på för- och eftermiddagen.

Föreläsare och program

Miki Kanakaris som är verksamhetsutvecklare och coach på Stiftelsen 1000 möjligheter kommer att stå för samtliga programpunkter under konferensen. Mikis har arbetat med unga våldsutövare och unga utsatta för våld sedan början på 90-talet och han ansvarar för utbildning och föreläsningar samt för stiftelsens insatser riktade till unga, stödsökande förövare i partnerrelationer.

Stiftelsen 1000 Möjligheter driver den nationella stöd- och kunskapsplattformen Ungarelationer.se Länk till annan webbplats.

 

9.00 Landshövding Johan Sterte inleder dagens Länskonferens.

9.15 Mikis Kanakaris, verksamhetsutvecklare på 1000 möjligheter föreläser under dagen utifrån följande programinnehåll:

Del 1: Föreläsning våld i ungas partnerrelationer. Hur ser våldet ut? Vad säger forskningen idag om våld i ungas nära relationer?

Paus

Del 2: Problematisering av faktorer som kan driva våldet samt inriktning på generella insatser för minskat våld, såsom information, bemötande av destruktiva normer med mera.

12.00 - 13.00 Lunch på egen hand

Del 3: Workshop kring att upptäcka unga utsatta och utövare, vilket stöd som finns för målgrupperna och hur man kan bemöta målgruppen.

Paus

Del 4: Föreläsning om stödsamtal med unga som är utsatta eller som utövar våld i partnerrelationer.

15.45 - 16.00 Vi avslutar dagen

Var:
Länsmuseet, Karlsgatan 2, Västerås
Kostnad:
Deltagande är kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
14 nov 2023

Anmäl dig

Det finns 101 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 14 november klockan 23.59.
Önskemål och särskilda behov
Om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel, eller om du har allergier eller behov av speciell kost, så ber vi dig mejla det till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss