15 nov 2023 klocka 08.30 - 16.30

Vidareutveckling av krisberedskapen inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst

Ett aktivt möte med flera deltagare

Fotograf: Plattform/Johnérs bildbyrå

Extremväder, krig i Europa, energikris och pandemi – vår samtid präglas av utmaningar, förändringar och samhällsstörningar som avlöser varandra i ett högt tempo. Den civila beredskapen, kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst och totalförsvar behöver stärkas.

I händelse av krig måste hälso- och sjukvård fortfarande fungera samt hela vårdkedjan för att säkerställa att både civil, militär personal och krigsskadade får vård. Även socialtjänsten ska fungera i kris och deras uppdrag kan påverkas av en förändrad situation.

Länsstyrelserna ska på uppdrag av regeringen vara ett regionalt stöd till kommunerna i arbetet med krisberedskap inom den kommunala hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

Konferensdagen den 15 november innehåller föreläsningar samt diskussionsövningar för U-Sams kommunala aktörer och regionen. Viktiga inslag under dagen är erfarenhetsutbyte, reflektion och nätverkande inom sektorns verksamheter. Vi får ta del av föreläsningar från SKR, MSB, Region Västmanland och Socialstyrelsen. Dagen innehåller även praktiska övningar och avslutas med sammanfattande reflektioner.

Målgrupp

Chefer för vård- och omsorgsförvaltning, socialchefer eller motsvarande, enhetschef samt medicinskt ansvariga sjuksköterskor, region och även beredskapshandläggare eller motsvarande inom U-Sams aktörer.

Datum och tid

Onsdag 15 november 2023, klockan 8.30-16.30.

Plats

Hotel Plaza, Kopparbergsvägen 10, Västerås.

Best Western Plus Hotel Plaza, Google Maps Länk till annan webbplats.

Anmälan

Anmälan via vår webbplats senast måndagen den 20 oktober.
Om du behöver särskild utrustning, hjälpmedel, har allergier eller specialkost, mejla informationen till birgitta.hofvander@lansstyrelsen.se.

Kostnad

Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 2000 (moms om 25% tillkommer) kr/person. Lunch och fika ingår.

08.30 -08.50 Registrering, samling, presentation samt kaffe

09.00 -09.50 Föreläsning av SKR inleds med vikten av förändringsledning för införandet av digitala lösningar och vad som krävs för ett lyckat införande och omställning av verksamheten. (inkl. paus)

10.00– 10.50 Föreläsning av MSB inleds med gemensamma grunder för samverkan och ledning vid störningar

11.00-11.50 Föreläsning av Regionen inleds med katastrofmedicinsk grundkunskap

12.00-12.50 Lunch

13.00-13.40 Föreläsning av Socialstyrelsen presenterar årets resultat inom Öppna jämförelser för de fyra indikatorer som vi följer upp: Aktuell kontinuitetsplan, krav på krisberedskap vid upphandling, evakueringsplan och beredskapsplan för höga temperaturer

13.45- 15.30 Information, gruppindelning och bordsplacering.
Scenarion; evakuering av verksamhet, upprätthålla ordinarie verksamhet vid avbrott/störning samt målgruppsanpassad kommunikation
(inkl. kaffepaus)

15.45-16.30 Utvärdering och dagen avslutas.

Var:
Hotel Plaza, Kopparbergsvägen 10, Västerås
Kostnad:
Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 2000 (moms om 25% tillkommer) kr/person. Lunch och fika ingår.
Sista anmälningsdag:
20 okt 2023

Anmäl dig

Det finns 42 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 20 oktober klockan 23.59.Önskemål och särskilda behov
Om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel, eller om du har allergier eller behov av speciell kost, så ber vi dig mejla det till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss