30 okt 2023 klocka 09.00 - 15.30

Vi kan alla göra skillnad!

Ryggen på ett barn som håller i tre gula ballonger.

Välkomna till den årliga konferensen "Vi kan alla göra skillnad" som i år har temat: Barn i våldsmiljö. Konferensen fokuserar på hur du som personal i förskola och skola kan upptäcka barn som växer upp i våldsmiljö, om anmälningsplikt och om vad du kan och bör göra om du misstänker att ett barn är utsatt för våld.

Barn som växer upp i familjer där det finns våld, missbruk, psykisk ohälsa och/eller kriminalitet löper stor risk att utveckla fysisk och psykisk ohälsa. Många av dessa barn klarar sig bra ändå tack vare flera olika, men betydelsefulla, faktorer i omgivningen. Exempelvis vuxna som ser och agerar samt tillgången till de stödinsatser som erbjuds. På konferensen får du lära dig mer om hur du kan upptäcka barn som far illa och hur du då agerar och bemöter barnet.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till förskole- och skolpersonal i Västmanlands län.

Datum och tid

Måndag 30 oktober, klockan 9.00-15.30

Förtäring

För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch intages på egen hand

08.30 - 08.55

Incheckning med smörgås.

09.00 - 09.10

Välkommen!

09.10 - 09.50

  • Kort presentation och informaiton om anmälningsplikten, Barnahus Västmanland.
  • Gängsnacket - en guide för föräldrar och andra viktiga vuxna. Länsstyrelsen.
  • CMHV (Centrum mot hedersrelaterat våld), Centrum mot våld och Länsstyrelsen.

09.50 - 10.00

Paus.

10.00 - 11.30

Maria Johansson, Barnafrid.

  • Hur upptäcker vi barn i våldsmiljö?
  • Vad gör vi när vi upptäcker det?
  • Hur bör vi agera på uppgifter om våld?

11.30 - 13.00

Lunch på egen hand.

13.00 - 15.00

Amanda Nyberg, samordnare våld mot barn, Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

  • Hur vanligt är våld och vilka drabbas? Fakta från rapporten Våld mot barn (2022)
  • Hur ser barn och föräldrars upplevelser av stöd ut?
  • Introduktion till Stiftelsen Allmänna Barnhusets resurser – dagsattprataom.se, kunskapsbank riktad mot förskole- och skolpersonal.

15.00 Avslut med take-away fika

Arrangörer

Vi kan alla göra skillnad anordnas i samverkan mellan Länsstyrelsen och Barnahus i Västmanland.

Var:
Västerås, återkommer senare med exakt plats
Kostnad:
Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 500 kr/person.
Sista anmälningsdag:
13 okt 2023

Anmäl dig

Det finns 66 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 13 oktober klockan 23.59.
Önskemål och särskilda behov
Om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel, eller om du har allergier eller behov av speciell kost, så ber vi dig mejla det till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss