17- 18 okt 2023 klocka 08.30 - 16.15

Regional samverkanskurs för U-Sam

Flera spelpjäser i olika färger

Foto: Pixabay

I Västmanlands län finns en överenskommelse om samverkan på regional nivå före, under och efter en samhällsstörning. Denna samverkan kallas U-Sam. Den 17–18 oktober bjuds alla parter i U-Sam in till Västmanlands regionala samverkanskurs.

Syfte

Syftet med samverkanskursen är att parterna i U-Sam ska utveckla sin förmåga att samverka vid samhällsstörningar, extraordinära händelser och inför och under höjd beredskap, skapa gemensam förståelse för krisberedskap och civilt försvar samt få möjlighet att få utbyta tankar och erfarenheter.

Mål

Målet med den regionala samverkanskursen är att deltagarna ska ha fått grundläggande och övergripande kunskap inom civil beredskap och totalförsvar, och därmed kunna se sammanhang och ha en förståelse för helheten. Kursens huvudmål är att öka länets förmåga till samverkan mellan myndigheter och organisationer vid samhällsstörningar, extraordinära händelser och inför och under höjd beredskap.

Kursen varvar föredrag med gruppövningar.

Efter genomförd kurs ska deltagarna ha fått:

  • förståelse kring begreppen krisberedskap, civilt- och militärt försvar, totalförsvar och olika beredskapslägen.
  • insikt i det svenska civila beredskapssystemet; olika krisberedskapsaktörers ansvar, roller, organisationsuppbyggnad och beslutsprocesser i fredstid och under höjd beredskap.
  • förståelse för metoden och förhållningssättet Gemensamma grunder samt hur vi samverkar i länets organisationer för att gemensamt inrikta, samordna och prioritera tillgängliga resurser.
  • praktisk förberedelse inför deltagande i samverkan inom U-Sam.
  • förståelse för vad vi ska skydda.
  • inblick och insikt i den förändrade hotbilden globalt och nationellt.
  • förståelse för vad kriskommunikation är och hur vi kan använda den och övergripande insikt om kommunikationsvägar i vardag och i kris.
  • övergripande introduktion i säkerhetsskydd, informationssäkerhet och säker kommunikation.
  • övergripande kunskap om vad cyberhot och påverkansoperationer innebär.
  • inblick i vad som händer inom totalförsvarsarbetet nationellt och regionalt i närtid och på längre sikt.

Målgrupp

Samverkanskursen riktar sig till alla parter inom U-Sam, inklusive deltagare från regionala krishanteringsrådet.

Program

08.30-09.00 Fika och registrering

09.00-09.25 Kursen inleds

09.25-10.25 Det svenska krisberedskapssystemet – krisberedskap, civilt försvar och militärt försvar

Paus

10.45-11.35 Vad ska vi skydda?

11.35-12.00 Säkra kommunikationer/signalskydd

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Introduktion till gemensamma grunder

14.00-14.10 Övning – Samverkan i fredstid

Fika

14.30-16.15 Samverkan inom U-Sam

16.15-16.30 Summering av dagen och avslut

08.30-08.45 Återblick dag 1

08.45-09.25 Kriskommunikation – samverkan inför och under en samhällsstörning

Fika

09.45-10.15 Scenariospel – Inriktning och samordningsfunktion

10.15-11.00 Hotbild – globalt och internt

Paus

11.05-11.55 Cyberhot och cybersäkerhet

11.55-13.00 Lunch

13.00-13.45 Påverkansoperationer

13.45-14.00 Diskussion – hotbild

14.00-14.45 Samverkan och ledning under höjd beredskap

Fika

15.15-16.00 Diskussionsövning/spel – höjd beredskap

16.00-16.15 Utvärdering och avslut

Var:
Best Western Plus Hotel Plaza, Kopparbergsvägen 10, Västerås
Kostnad:
Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 500 kr/person. Lunch och fika ingår.
Sista anmälningsdag:
29 sep 2023

Anmäl dig

Det finns 23 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 29 september klockan 23.59.Önskemål och särskilda behov
Om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel, eller om du har allergier eller behov av speciell kost, så ber vi dig mejla det till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss