04 okt 2023 klocka 09.00 - 12.00

Att möta föräldrar som har kognitiva svårigheter

Hjärta som symboliserar en familj.

Illustratör: Haus

Föräldrar med kognitiva svårigheter är en grupp som kan behöva särskilt stöd i föräldraskapet. Forskning visar att många föräldrar med kognitiva svårigheter skulle klara av att svara upp på kravet som samhället ställer på ett föräldraskap om de fick rätt typ av stöd under tillräckligt lång tid. Verktyget Förstå familjen finns till för dig som arbetar med föräldraskapsstöd och möter dessa föräldrar.

Verktyget Förstå familjen innehåller kunskap, berättelser och frågor att fundera och resonera kring. Framför allt är Förstå familjen fyllt med konkreta tips och förslag på hur du kan säga och göra för att nå fram, förstå mer, guida i föräldraskapet och ge rätt stöd

Länsstyrelsen och Region Västmanland anordnar tillsammans med Västra Götalandsregionen ett utbildningstillfälle i verktyget Förstå familjen. Verktyget är en ny och fristående del till materialet En förälder blir till och kan användas av dig som möter föräldrar med olika kognitiva svårigheter. Ibland vet du om att föräldern har svårigheter, men inte alltid. Det syns oftast inte utanpå.

Utbildare

Åsa Davidsson, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen. Åsa har varit med och tagit fram verktyget Förstå familjen. Hon kommer att introducera verktyget och bidra med kunskap om hur du kan möta och ge stöd till föräldrar med olika kognitiva svårigheter.

Målgrupp

Yrkesverksamma eller civilsamhällesaktörer som möter föräldrar med barn upp till sex år.

Logotyp Region Västmanland.
Var:
Digitalt via Teams, länk skickas ut några dagar innan utbildningstillfället
Kostnad:
Deltagandet är kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
27 sep 2023

Kontakt

Julia Johansson

Utvecklingsledare Region Västmanland

Telefon: 021-481 82 05

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss