29 sep 2023 klocka 08.30 - 16.00

Familjens heder före liv och frihet

Illustration som visar hederns komplexitet

Rädslan att förlora hedern eller uppfattningen att man har förlorat den, kan leda till drastiska våldshandlingar i form av kontroll, fysiska bestraffningar och i värsta fall mord.

Alla yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn, unga eller vuxna behöver ha kunskap för att kunna upptäcka den som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. För andra året i rad anordnar vi en heldagskonferens med fokus på heder som brott.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem där främst flickor och kvinnors livsutrymme begränsas och kontrolleras för att familjens heder ska upprätthållas. För att upptäcka fler, kunna ge stöd och skydd behöver yrkesverksamma som möter barn, unga eller vuxna ökad kunskap om hur det psykiska, sexuella och fysiska våldet yttrar sig inom hederskontexten.

Välkomna till en heldagskonferens med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Konferensen genomförs inom ramen för arbetet med att utveckla ett Centrum mot hedersrelaterat våld Västmanland.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom socialtjänst, skola, statliga myndigheter, rättsväsendet, hälso- och sjukvård och ideella föreningar i Västmanlands län som möter barn, unga och vuxna som riskerar att utsättas eller är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

Datum och tid

Fredag 29 september, klockan 08.30- 16.00

08.15-09.00 registrering och fika

09.00-09.25 Konferensen inleds av Länsstyrelsen Västmanland & Västerås stad
presentation av Centrum mot hedersrelaterat våld Västmanland (CMHV).

09.30-10.00 Carl Gynne, Utredare Brottsförebyggande rådet.
Presenterar den nya lag som träder i kraft 1 juli 2023 och ger kommunerna ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

10.05-11.30 Utrikesdepartementet
Föreläser om utrikesdepartementets arbete för personer som mot sin vilja förts utomlands, hur kommuner, polis och andra verksamheter kan samverka med UD.

11.30-12.45 Lunch på egen hand

12:50-13.20 Jessica Wenna, Senior åklagare Åklagarkammaren Västerås
Presenterar förslag från utredningen om oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsoperationer som redovisas 1 juli 2023.

13.25-14.30 Devin Rexvid, Universitetslektor Stockholms universitet
Föreläser om erfarenheter från resurscentra satsningen samt hur yrkesverksamma kan identifiera och arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck.

14:30-15.00 Fika

15.05-16.05 Jenny Edin, Kommissarie och processledare hedersrelaterad brottslighet Polisen
Föreläser om hedersrelaterad brottslighet samt polismyndighetens granskning av anmälningar om brottet könsstympning.

16.05-16.16 Avslut

Var:
Elite stadshotellet Västerås, Stora Torget 7, 721 03 Västerås
Kostnad:
Deltagandet är kostnadsfritt, men vid sen avbokning tillkommer avgift.
Sista anmälningsdag:
30 aug 2023

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 30 augusti klockan 23.59.

Kontakt

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss