14 sep 2023 klocka 09.00 - 12.00

Ledningsgruppens roll för verksamheter med personligt ombud

Siluetter av människor.

Välkommen till ett webbinarium där du får lära dig mer om vilken funktion och roll en ledningsgrupp för verksamheter med personligt ombud har. Hur man tillsammans i ledningsgruppen kan utveckla och skapa goda förutsättningar för verksamheten över tid.

Personligt ombud är en verksamhet som varje kommun kan bedriva till stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar. För verksamheten personligt ombud ska det finnas en ledningsgrupp där representanter från kommunen, regionens primärvård och psykiatri, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och ibland även patient-, brukar- och anhörigorganisationer ingår. Ledningsgruppens uppgift är att utveckla verksamheten och förbättra villkoren för personer med psykiskt funktionsnedsättning.

Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebros län anordnar ett webbinarium för de ledningsgrupper som ansvarar för verksamheter med personligt ombud. Syftet är att öka kunskapen om ledningsgruppens roll, hur man kan hantera utmaningar och arbeta för utveckling inom verksamhet med personligt ombud.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till dig som ingår i eller leder en ledningsgrupp för personligt ombud i Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro län.

Datum och tid

Torsdag 14 september, klockan 9.00 - 12.00

Program

9.00 Teknisk incheckning i mötet

9.15 Inledning av Länsstyrelserna

9.20 Ledningsgrupper för personligt ombud

Alina Blomkvist och Anders Molt från Socialstyrelsen informerar.

Utrymme för frågor och reflektioner finns.

10.20 Paus

10.30 Saktametoden och utmaningar med att leda ledningsgruppen

Monica Persson, socialdirektör Karlstad informerar

Utrymme för frågor och reflektioner finns.

11.30 Avslutande ord

Var:
Digitalt, länk skickas ut till anmälda deltagare innan seminariet startar.
Kostnad:
kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
01 sep 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss