14 sep 2023 klocka 11.00 - 12.00

Heder och gängkriminalitet

Illustration på man i luva.

Hedersnormer har stort utrymme i många kriminella gäng och de hierarkiska strukturerna är ofta komplicerade. För att hedern ska bevaras måste vissa regler följas, och om dessa bryts utsätts hela gruppen för skam.

Föreläsningen inleds med en genomgång av de senaste ändringarna i lagstiftningen gällande hedersrelaterad brottslighet. Vad detta kan innebära för berörda yrkesverksamma. Vidare diskuteras samband och överlappningar mellan heder, gängkriminalitet och extremism/radikalisering utifrån föreläsarens egen forskning och erfarenhet som bland annat omfattar intervjuer med fängelsedömda och strategiskt förebyggande arbete i Malmös skolor.

Föreläsningen genomförs inom ramen för arbetet med att utveckla ett regionalt resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck i Västmanland.

Målgrupp

Yrkesverksamma och civilsamhälle som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck och möter personer som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Föreläsare

Hanna Cinthio har över tjugo års erfarenhet av strategiskt och praktiskt arbete inom och utom Sverige med frågor rörande kulturella normkonflikter och hedersproblematik. Hon har genomfört två forskningsprojekt inom ramen för sina doktorandstudier vid Malmö universitet: Om sexualitetsnormer hos unga samt Om dömda klienter i kriminalvård. Hon deltog som forskare i Storstadsprojektet om hedersrelaterat våld (Örebro universitet 2017–2018) och har gjort en kartläggning på samma tema för Lunds kommun (2020).

Datum och tid

Torsdagen 14 september, klockan 11.00- 12.o0

Teknikmingel från klockan 10:50

Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
12 sep 2023

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 12 september klockan 23.59.

Kontakt

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss