12 sep 2023 klocka 13.00 - 14.30

Att motverka bidragsbrott inom välfärdssystemen

Två händer som möts och håller i en varsin pusselbit.

Foto: Pixabay

Försäkringskassan har uppmärksammat att anmälningar om felaktiga utbetalningar inom välfärdssystemen har ökat. Välkommen till en utbildningsdag där du får ökad kunskap om hur du kan arbeta med nuvarande lagstiftning, hur du lättast gör en anmälan till Försäkringskassan och vikten av att samverka för att motverka att bidragsbrott sker.

Länsstyrelserna i Gävleborg, Uppsala och Västmanlands län bjuder tillsammans med Försäkringskassan in till en utbildning om bidragsbrott/välfärdsbrottslighet avseende både kommunala och statliga medel. Syftet med utbildningen är att:

  • Öka kunskapen om nuvarande lagstiftning och hur vi kan motverka bidragsbrottslighet genom stärkt samverkan och utökade kontaktvägar mellan berörda kommuner och Försäkringskassan.
  • Ge en övergripande bild av Försäkringskassans arbete mot systematiskt utnyttjande av socialförsäkringarna.
  • Tillsammans hitta vägar framåt gällande hur vi gemensamt kan fortsätta minska och arbeta förebyggande mot välfärdsbrottsligheten. Det är handläggarna i kommunerna som har störst chans att göra skillnad. En enda anmälan till Försäkringskassan kan i slutändan ge miljonbelopp i besparingar av våra gemensamma skattemedel.

Innehåll

Katarina Hörnqvist och Anna Kronberg, Försäkringskassan Uppsala föreläser om följande:

  • Försäkringskassan informerar om hur vi tillsammans kan motverka välfärdsbrottslighet avseende både kommunala och statliga medel
  • Försäkringskassans arbete och lärdomar avseende utredningar mot systematiskt utnyttjande av socialförsäkringarna
  • Hur kan vi med nuvarande lagstiftning i större utsträckning hjälpas åt att motverka bidragsbrottslighet
  • Information om kontaktvägar till Försäkringskassan och hur kommuner med enkelhet kan lämna en anmälan till Försäkringskassan vid misstanke om felaktiga utbetalningar från socialförsäkringarna

Datum och tid

Tisdag 12 september, klockan 13.00 - 14.30

Målgrupp

Målgruppen är i första hand handläggare inom kommunala socialförvaltningen som ansvarar för utbetalning av olika välfärdsbidrag och samordnare som har till uppdrag att sprida kunskap om välfärdsbrottslighet.

Anmälan

Anmäl dig på Länsstyrelsen i Uppsala läns webbplats

Var:
Digitalt via Skype. Länken till utbildningen skickas ut några dagar innan utbildningstillfället.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
08 sep 2023

Kontakt

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss