21 sep 2023 klocka 09.00 - 15.00

Kurs i foderplanering, tillväxt och ekonomi

Två lantbrukare med kalvar.

Foto: Johnérs bildbyrå

Nötköttsproduktionen har blivit allt snävare rent ekonomiskt och det krävs att du som producent räknar på din produktion, följer upp slaktresultat och utfodrar på ett bra och ekonomiskt sätt.

Alla kostnader kring nötköttsproduktionen har blivit dyrare men avräkningspriset följer inte med i samma takt. Det är därför viktigt att du som nötköttsproducent ser över och räknar på din produktion innan utfodringen av årets grovfoder börjar.

  • Vilken foderstrategi är bäst/lönsammast utifrån årets grovfoder?
  • Hur får du bäst tillväxt på djuren till acceptabel kostnad, arbetsbelastning och klimatpåverkan?
  • Vilket foder behöver köpas in och vad skulle vara möjligt att sälja?

Dagen kommer att genomföras som en kurs med föreläsningar under förmiddagen och gårdsstrategier som en workshop under eftermiddagen. Vi avslutar med ett gårdsbesök hos en ungnötsproducent.

Vi kommer att prata om säsongens utfall av grovfodret. Hur används gårdens grovfoder på bästa sätt, vad behöver kompletteras med och vilket utfall kan vi räkna med i produktionsresultatet?

Som deltagare förväntas du ha med dig analyser på ditt grovfoder, i alla fall från de första skördarna.

Kursansvarig

Maja-Lena (Malla) Främling, Lantbruksråd i Väst Produktionsrådgivare nöt.

Kursen är finansierad av Länsstyrelsen i Södermanlands län med medel från Greppa Näringen.

Frågor?

Maja-Lena (Malla) Främling

telefonnummer: 070-207 51 67

info@lantbruksradivast.se

Logotyper EU, Greppa näringen och Lantbruksråd i Väst
Var:
Herrfallet, Arboga på förmiddagen och på gård på eftermiddagen
Kostnad:
Kursen är gratis med du betalar för maten (fika, lunch och fika)
Sista anmälningsdag:
15 sep 2023

Anmäl dig

Anmälan görs på Lantbruksråd i Västs webbplats eller via e-post.

Anmäl dig via webbplatsen www.lantbruksradivast.se Länk till annan webbplats.

Anmäl dig via e-post kurser@lantbruksradivast.se

För att din anmälan ska vara komplett behöver vi ha in följande uppgifter:

  • namn
  • adress
  • e-postadress
  • telefonnummer
  • personnummer

Oanmäld frånvaro debiteras i efterhand, för eventuella omkostnader.

Kontakt

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss