• Eldningsförbud i hela Västmanlands län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

26 maj 2023 klocka 10.30 - 12.00

Sjöfarten, klimatet, drivmedlen och ekonomin

Ett fraktfartyg ligger förtöjt i en hamn.

Foto: Kim Lill

Välkommen till ett digitalt seminarium som tar upp det senaste inom klimat och sjöfart.

Under seminariet kommer du bland annat att få höra vad som är aktuellt kring det framtida handelssystem för transporter som EU har beslutat att införa. Du får även en redovisning om de fossilfria drivmedel som bör kunna användas till 2030.

Seminariet är en del av ett nationellt projekt som vänder sig till alla som på något vis arbetar med godstransporter till sjöss.

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig till dig som är köpare av godstransporter.

Program

  • Inledning och syfte med seminariet. Jan van der Horst, Länsstyrelsen
  • Vilka fossilfria drivmedel kommer att kunna användas till 2030? Kostnadsläge, tillgång och miljöprestanda kommer att presenteras för olika fossilfria drivmedel. Elin Malmgren, Chalmers
  • Vilka klimatmål för transporter finns inom EU som styr utvecklingen av regelverk? Maria Stenström, 2030-sekretariatet
  • Nuläget i arbetet med att utforma regelverket för det framtida handelssystemet för transporter inom EU med särskilt fokus på sjöfart. Karl Jivèn, IVL
  • Frågor ifrån deltagarna
  • Avslut

Datum och tid

Fredag 26 maj, kl 10:30–12:00.

Anmälan

Anmäl dig senast 24 maj. Du kommer att få en länk till seminariet med din e-post efter att anmälningstiden gått ut.

Var:
Digitalt i Teams
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
24 maj 2023

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 24 maj klockan 23.59.

Kontakt