• Eldningsförbud i hela Västmanlands län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

25 maj 2023 klocka 09.00 - 15.00

INSTÄLLT - Integrera mera – tillsammans möjliggör vi ett jämlikt samhälle!

Framför ett höghus och en grön kulle syns olika grupper av människor som spelar fotboll, dricker kaffe, går till skolan och står och samtalar.

Illustratör: Annefrid Sjöman

Vill du vara med och påverka länets nuvarande och framtida integrationsarbete? Anmäl dig till årets första dialogmöte med fokus på bosättning och sysselsättning.

Integration är en fråga om ömsesidighet som berör alla länets invånare. För att lyckas skapa ett jämlikt samhälle krävs samhandling av hela samhället och i det arbetet spelar Västmanlands läns integrationsstrategi en viktig roll.

Dialogmöten

Länsstyrelsen vill tillsammans med länets aktörer ta nästa steg i arbetet med Västmanlands läns integrationsstrategi.

Under 2023 kommer totalt tre dialogmöten att genomföras med utgångspunkt i Västmanlands integrationsstrategi för att stärka förutsättningarna för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Dialogerna är en fortsättning på konferensen "Integrera mera" och har för avsikt att vara länets viktigaste mötesplats för dig som arbetar med integration.

INSTÄLLT - Dialogmöte 1 - bosättning och sysselsättning

25 maj 2023

Årets första dialogmöte har sin utgångspunkt i strategins målområden bosättning och sysselsättning. Under dialogmötet får du möjlighet att påverka länets nuvarande och framtida integrationsarbete. Utrymme för erfarenhetsutbyte och att knyta nya kontakter kommer också finnas.

Anmälan sker på den här webbsidan.

INSTÄLLT - Dialogmöte 2 - utbildning och samhällsorientering

7 september 2023

Inbjudan och länk till anmälan kommer senare.

INSTÄLLT - Dialogmöte 3 - meningsfull fritid, fysisk och psykisk hälsa

28 november 2023

Inbjudan och länk till anmälan kommer senare.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom kommuner, region, statliga myndigheter, civilsamhället och trossamfund som möter asylsökande, nyanlända, massflyktingar och ensamkommande barn.

Ett program kommer att presenteras här senare.

Var:
Inställt
Kostnad:
Inställt
Sista anmälningsdag:
01 maj 2023

Kontakt