Vind i kombination med snöfall i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

24 maj 2023 klocka 09.00 - 16.00

Träning i beslutsfattande under samhällsstörningar

Sju likadana vita dörrar i en vägg med blå tapet.

En utbildning i beslutsfattande för chefer. Tillsammans höjer vi vår förmåga att fatta beslut under oklara förhållanden med knapphändiga beslutsunderlag.

Mål och syfte

Forskning, erfarenheter och utvärderingar såväl internationellt som nationellt och i länet visar att det behövs utbildning och övning i att kunna fatta rätt beslut under tidspress med knapphändigt underlag. Därför genomför vi i U-Sam denna utbildning i beslutsträning.

Syftet med utbildningen är att genom teori och praktik vidareutveckla din förmåga som chef att fatta beslut under oklara förhållanden och med ofullständigt underlag. Med utgångspunkt i stabsmetodik, Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar samt realistiska scenarion ska deltagarna öka sin förmåga till beslutsfattande under händelser som hotar och ger skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället.

Efter utbildningen ska deltagarna ha fått ytterligare praktiska verktyg och en fördjupad grund om hur beslutsfattande sker och vilka faktorer som kan påverka vid en samhällsstörning. Deltagarna ska efter utbildningen även:

  • Utifrån sin roll i organisationen kunna uppfatta, värdera och bedöma en händelse.
  • Utifrån den bedömningen kunna formulera och uttrycka sig så att andra i eller utanför organisationen förstår vad som kommuniceras.
  • Förstå vikten av att fatta beslut i rätt tid och att förstå (och våga) fatta dessa beslut när behoven finns.

Utbildare är Jenna Norman på Ramboll.

Välkommen!

Förberedelse för deltagare

Inför utbildningen ska du ha reflekterat över ditt eget beslutsfattande i olika situationer.

Praktisk information

Datum och tid

24 maj 2023, kl. 9.00-16.00. Fika och kaffe ifrån kl. 8.30.

Plats

Hotel Plaza, Kopparbergsvägen 10, 722 13, Västerås.

Kostnad

Ingen kostnad. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 500 kr/person. Lunch samt kaffe på förmiddag och eftermiddag ingår.

Anmälan

Anmäl dig via Länsstyrelsens webbplats senast den 8 maj 2023. 15 platser. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna vid stort söktryck. Om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel som arrangören ska tillgodose, mejla kontaktpersonen.

Var:
Hotel Plaza, Kopparbergsvägen 10, 722 13, Västerås.
Kostnad:
Ingen kostnad. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 500 kr/person.
Sista anmälningsdag:
08 maj 2023

Anmäl dig

Det finns en ledig plats kvar. Sista anmälningsdag är den 8 maj klockan 23.59.

Önskemål och särskilda behov
Om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel, eller om du har allergier eller behov av speciell kost, så ber vi dig mejla det till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt