Vind i kombination med snöfall i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

23 maj 2023 klocka 09.00 - 15.00

Tematräff för Västmanlands kriskommunikationsnätverk

Illustration av ett antal människor som binds samman av ett nätverk av trådar.

Hur når vi ut till allmänheten om vi inte har tillgång till våra normala kanaler? Om elen är borta, om internet och telefoni ligger nere – vad gör vi? Nu har det blivit dags att ta steget vidare i vårt arbete med att förbereda oss för kommunikation vid störda förhållanden. Välkommen till en workshop där vi tillsammans tar fram en vägledning för Västmanland!

2018 kom Länsstyrelsen Västra Götalands vägledning ”När de ordinarie kanalerna inte fungerar eller räcker till”. Den har därefter omarbetats av bland annat Stockholms och Västernorrlands län.

Vid vår tematräff 2022 fick vi lyssna till exempel på kommunikation vid störda förhållanden då Kalix kommun och Norrtälje kommun berättade för oss om hur de hanterade IT-attacken respektive stormen Alfrida. Utifrån det och allt som har hänt under det senaste året, med kriget i Ukraina, den ökade risken för elavbrott och cyberattacker, ser U-Sams arbetsgrupp kriskommunikation ett behov av att vi i Västmanland arbetar vidare med frågorna och tar fram en egen anpassad vägledning för alternativa kanaler.

Årets tematräff blir därför en praktisk workshop där vi under förmiddagen utgår från de befintliga vägledningarna och anpassar dem till Västmanlands län. Efter lunch testar vi det vi kommit fram till utifrån några olika scenarier/case för att se vad vi mer behöver skruva på. Tanken är sedan att varje aktör på hemmaplan, utifrån vägledningen, ska ta fram eller arbeta vidare med sina egna rutiner för kommunikation i alternativa kanaler och vid störda förhållanden.

Under hösten kommer vi att öva kriskommunikation vid störda förhållanden, bland annat den 26 september under sambandsövning Matteus 23.

OBS! Eftersom vi kommer att arbeta praktiskt under tematräffen är det bra om så många som kan tar med sig sina datorer.

När de ordinarie kanalerna inte fungerar eller räcker till på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats Länk till annan webbplats.

När de ordinarie kanalerna inte fungerar eller räcker till på Länsstyrelsen Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Vägledning för alternativa kanaler på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats Länk till annan webbplats.

Målgrupp

Deltagare i Västmanlands kriskommunikationsnätverk

Praktisk information

Tid

Tisdagen den 23 maj, 9.00-15.00. Kaffe och smörgås serveras från 8.30

Plats

Länsstyrelsen Västmanland, Västra Ringvägen 1, Västerås, lokal Färnebofjärden

Anmälan

Anmälan via formuläret senast den 5 maj. Om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel, eller om du har du allergier eller behov av särskild kost, så ber vi dig att skicka dessa via mejl till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kostnad

Deltagandet är utan kostnad. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.
Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 300 kr/person. Enklare lunch samt fika på förmiddag och eftermiddag ingår.

Var:
Länsstyrelsen Västmanland, Västra Ringvägen 1, Västerås
Kostnad:
Utan kostnad
Sista anmälningsdag:
05 maj 2023

Anmäl dig

Det finns 22 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 5 maj klockan 23.59.
Önskemål och särskilda behov
Om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel, eller om du har allergier eller behov av speciell kost, så ber vi dig mejla det till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt