Vind i kombination med snöfall i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

03 maj 2023 klocka 08.30 - 12.15

Klimatkrisen - en barnrättskris?

Liten pojke håller vuxen i handen.

Illustratör: Anne-Frid Sjöman

Västmanlands barnrättsdag 2023 fokuserar på barns klimatoro och hur vuxna kan ta ansvar och bemöta den. Framtiden kan kännas oviss och klimatkrisen oroar idag våra barn och unga på ett sätt som vi inte har sett hos tidigare generationer.

Klimatförändringarna påverkar redan idag barns möjlighet att utvecklas och växa upp i trygghet. Många, framförallt personal inom skolan, är osäkra på hur de ska bemöta barns klimatoro och känsla av hopplöshet inför framtiden.

Experter på området kommer under dagen att dela med sig av kunskap och verktyg. Till exempel delar Klimatpsykologernas projekt Terra-pi med sig av metoder för att hjälpa unga att hantera klimatrelaterade tankar, känslor och funderingar.

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig till dig som är politiker, ledare eller pedagog inom skola, kultur- och fritid och övriga personer som i sitt arbete eller ideella engagemang möter barn och unga.

Generation Hope – du är inte framtiden, du är nu!

Cecilia Chatterjee-Martinsen, chef för svenska Rädda Barnens internationella programavdelning inleder konferensens tema.

Samtal på scen om barns tankar kring klimatförändringar och fattigdom

Samtal på scenen med förbundsordförande för Rädda Barnens ungdomsförbund, Warda Abdalla. Utgångspunkten för samtalet är Rädda Barnens rapport Generation Hope där Rädda Barnen har frågat 54 000 barn i 41 länder om deras tankar om klimatförändringar och fattigdom. Vad kan vi i Sverige göra? Hur kan vi stötta barn och unga att ta makt och plats i klimatdebatten?

Framtidens klimat

Viktoria Vingmarker är utbildad psykolog och hållbarhetsvetare, har skrivit flera böcker och arbetar som klimathandläggare på Länsstyrelsen i Västmanland. Viktoria kommer att ge oss en bild av de klimatförändringar som vi står inför och som är våra barns framtid.

Barn och ungas tankar och känslor kring klimatet - hur ser det ut och hanterar vuxna det? Hur inger vi hopp om framtiden?

Kata Nylén är leg psykolog med lång erfarenhet av att arbeta med organisationsutveckling, handledning och fortbildning inom skola och socialt arbete. Kata har också skrivit flera böcker, till exempel Lärarens guide till klimatmedveten undervisning. Hon driver Klimatpsykologerna och projektet Terra-pi. Kata kommer att föreläsa och hålla en workshop.

Arrangörer

Länsstyrelsen Västmanland, Västerås stad och Mälardalens universitet.

Logga Mälardalens universitet.
Logga Västerås stad.
Var:
Mälardalens universitet, Västerås, Universitetsplan 1, lokal Alfa.
Kostnad:
Deltagandet är gratis. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 500 kronor person. Fika under förmiddagen ingår.
Sista anmälningsdag:
26 apr 2023

Anmäl dig

Det finns 69 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 26 april klockan 23.59.


Önskemål och särskilda behov
Om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel, eller om du har allergier eller behov av speciell kost, så ber vi dig mejla det till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt