02 maj 2023 klocka 14.00 - 16.00

Vägledning för robust klimatanpassning

En översvämmad åker.

Projektet Vägledning för robust klimatanpassning stödjer kommuner att identifiera åtgärder och utforma handlingsvägar vid klimatanpassningsarbete. Projektet har nu utvecklat en vägledning och en arbetsyta där kommuner får stöd i att arbeta enligt metoden och följa vägledningen i sitt klimatanpassningsarbete.

Under detta webbinarium får du veta mer om olika typer av robusta metoder för klimatanpassning och lära dig om vägledningen och arbetsytan. Fokus är översvämning och vägledningen och arbetsytan ger stöd att i ett förvaltningsövergripande arbete identifiera sårbara objekt och hitta robusta handlingsvägar.

Vi arrangerar samma webbinarium den 4 maj

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till kommunala tjänstepersoner som arbetar med fysisk planering, samhällsbyggnad, VA eller miljö och strateger på kommunledningsnivå.

Föreläsare

Föreläsare är Christoffer Carstens, Länsstyrelsen Gävleborg och Chatarina Holmberg, Ecoloop.

Arrangörer

Webbinariet arrangeras av projektet Vägledning för robust klimatanpassning under osäkerhet i samverkan med Länsstyrelsen i Gävleborg, Västmanland och Kalmar län.

Om projektet

Projektet Vägledning för robust klimatanpassning leds av Ecoloop med deltagare från KTH, Linnéuniversitet, Länsstyrelsen i Gävleborg, Västmanland och Kalmar län och Västerviks, Norrköpings, Kalmar och Gävle kommun. Projektet har en referensgrupp med deltagare från SMHI, Boverket, MSB och SKR. Arbetet utgår från forskningen inom Robusta beslut för att hantera klimatrisker i Sverige.

Om projektet Vägledning för robust klimatanpassning Länk till annan webbplats.

Om forskningen inom Robusta beslut för att hantera klimatrisker i Sverige Länk till annan webbplats.

Var:
Digitalt. Möteslänk skickas ut till anmälda deltagare dagen innan webbinariet.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
27 apr 2023

Anmäl dig

Sista anmälningsdag är den 27 april klockan 23.59.
Kontakt