Vind i kombination med snöfall i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

26 apr 2023 klocka 09.00 - 12.00

Att upptäcka våld i nära relation - FREDA kortfrågor

Illustration av socialarbetare i soffa med barn

Personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten måste ha kunskaper om och förmåga att se tecken och samtala med den som utsatts för våld. För att kunna ställa frågor och veta hur man ska förmedla stöd och hjälp behövs kunskap och information och stöd från ledning och i arbetsrutiner.

Som en grund för detta arbete bjuder länstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro in till ett digitalt utbildningstillfälle där du får grundläggande kunskap om våld i nära relation och verktyg för att ställa frågor och samtala om våld i nära relation.

Läs mer om FREDA kortfrågor på >Socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Innehåll

  • Kunskap om våld i nära relation och dess konsekvenser på individ- och samhällsnivå.
  • Varför är det viktigt att upptäcka våld?
  • Att fråga om våld med hjälp av manualbaserade instrument som FREDA kortfrågor.
  • Hur skapar vi förutsättningar för att fråga om våld i vår organisation?
  • Övning ger färdighet – prova på att ställa frågor om våld i nära relation.

Föreläsare

Utvecklingsledare från Länsstyrelserna i Uppsala och Örebro län.

Syfte

Att du som deltar känner dig trygg i att ställa frågor om våld och har den kunskap som behövs för att i ett första skede möta personer som utsatts för våld i nära relation.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i ovan nämnda län. Utbildningen riktar sig även till dig som i ditt arbete vill börja fråga om våld.

Utbildningen är en grundutbildning.

Webbkurs om våld

För att du i större utsträckning ska kunna ta till dig innehållet i utbildningen rekommenderar vi att du har baskunskaper om våld i nära relationer. Som deltagare bör du innan utbildningen genomföra en introduktionskurs. Webbkursen tar cirka tre timmar att genomföra.

Webbkursen Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Länk till annan webbplats.

Datum och tid

Onsdag 26 april, klockan 9.00 -12.00

Anmälan

Anmäl dig på Länsstyrelsen Uppsalas webbplats

Var:
Digitalt, länk skickas ut till anmälda deltagare innan utbildningen startar.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
19 apr 2023

Kontakt