25 apr 2023 klocka 09.00 - 16.30

Vårda gamla träd!

Ett stort yvigt träd intill en väg, vid en byggnad

Foto: Caspar Ström

Gamla träd är värdefulla för en mängd ovanliga arter och de är även viktiga för oss människor. De kan visa hur vi brukade marken förr, skänka skugga en varm dag eller bara vara en fröjd för ögat, som viktiga inslag i landskapsbilden.

Det här är en kurs där du bland annat får lära dig

  • att känna igen ett skyddsvärt träd,
  • att förstå varför träd kan bli så gamla,
  • hur och var rötter växer och varför de är viktiga,
  • vilka skötselinsatser som behövs för olika sorters träd och dess omgivningar.

Kursen kommer att vävas ihop av föreläsningar och olika typer övningar, vilket kommer att ske både inomhus och utomhus. Kursen följer konceptet VETree:

VETtree - Veteran tree networks webbplats Länk till annan webbplats.

Praktisk information

Kursledare

Karin Sandberg, Länsstyrelsen i Västmanlands län

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som förvaltar träd på kyrkogårdar och i kommuner.

Plats och parkeringsmöjligheter

Sala kommuns lokaler på Rådhusgatan 4B, Sala. Lokalen ligger ett kvarter från Stora torget. Det finns flera parkeringar centralt i Sala, alla är gratis med p-skiva.

Parkeringsplatser, allmänna - Samhällstekniska enheten - Sala kommun Länk till annan webbplats.

Övriga frågor?

Om du har ytterligare frågor, kontakta Karin Sandberg

09.00-09.30 Registrering och samling med kaffe.

09.30-10.15 Introduktion och presentation av kursledare och kursdeltagare.

10.15-11.15 Definition av ett skyddsvärt träd och deras olika värden.

11.15- 11.45 Rötter.

11.45-12.45 Lunch, Gillet 6.

12.45-14.00 Vi tittar på träd utomhus i årummet Swederi holmar.

14.00-14.20 Fika.

14.20-15.00 Skötsel av omgivande mark kring skyddsvärda träd.

15.00-15.45 Övning avseende skötsel av skyddsvärda träd samt introduktion till beskärning.

15.45-16.15 Skydd, lagstiftning.

16.15-16-30 Sammanfattning av kursen och frågor och avslut.

Var:
Rådhusgatan 4B, Sala, i kommunens lokaler. Ligger ett kvarter från Stora torget.
Kostnad:
Deltagandet är kostnadsfritt, kaffe på förmiddag och eftermiddag ingår. Lunch betalar var och en själv. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 200 kr/person
Sista anmälningsdag:
19 apr 2023

Anmäl dig

Det finns inga lediga platser kvar.

Kontakt