19 apr 2023 klocka 09.00 - 16.30

Totalförsvarsdagen 2023

Ett kollage av bilder som visar en dricksvattentank, en öppnad konservburk, en rakelmobil och en person som håller en föreläsning.

Det allvarliga säkerhetspolitiska läget ställer nya krav – på den civila beredskapen, på takten i bygget av ett modernt totalförsvar och på förmågan att samverka lokalt, regionalt och nationellt. Kriget är nu den dimensionerande uppgiften för det civila försvaret. Totalförsvarsdagen sätter i år det civila försvaret i centrum. Hur går vi vidare, nu när den säkerhetspolitiska utvecklingen sprungit ifrån oss? Och vilka lärdomar kan vi redan idag fånga upp från krigets Ukraina?

På programmet för dagen står att närmare bekanta sig med den riktning som regeringen pekat ut för totalförsvaret den närmaste tiden. Johan Berggren, statssekreterare hos ministern för civilt försvar, deltar under förmiddagen. I höstas infördes även ett nytt beredskapssystem med sektorsansvariga beredskapsmyndigheter och civilområden. Hur påverkar detta regionala och lokala aktörer under 2023?

Efter lunch får vi lyssna på Lena Wilderäng som under det senaste året flera gånger tjänstgjort som frivillig i den ukrainska räddningstjänsten. Hon berättar om erfarenheterna av att arbeta som brandman nära fronten, men även om hur det ukrainska civilsamhället har fungerat under kriget. Dagen ger goda möjligheter till samtal, frågor och reflektion kring möjligheter och utmaningar när vi höjer tempot i beredskapsarbetet i länet.

Målgrupp

Inbjudan riktar sig till beslutsfattare, såväl tjänstemän som politiker, och handläggare som arbetar med civilt försvar och totalförsvarsplanering samt övriga medlemmar i Regionala krishanteringsrådet.

(Vänligen observera att talarordningen är preliminär och att programmet kommer att uppdateras)

8.30 Registrering och morgonkaffe.

9.00 Inledning

Ulrica Gradin, länsråd, Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Mattias Ardin, överste, chef Mellersta militärregionen.

9.30 Ofärd i rådande tid – om hot och utmaningar i en ny säkerhetspolitisk era.

Paus

10.15 Vart och hur? Riktning för totalförsvaret 2023 – och framåt.

Johan Berggren, statssekreterare hos ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin, Försvarsdepartementet.

Paus

11.10 Beredskap för fungerande vardag i kris och krig – från länet till riket.

Sektorsansvarig beredskapsmyndighet.

Lunch

13.00 Mellersta civilområdet: Lägesuppdatering och prioriteringar 2023.

Richard Boman, kanslichef, Mellersta civilområdet.

Paus

13.40 Erfarenheter av räddningstjänst och civilt försvar under pågående krig.

Lena Wilderäng, deltidsbrandman Västra Götaland, frivilligarbetare i Ukraina 2022.

Paus

14.30 Fortsättning: Lena Wilderäng.

Ca 16.00 Summering och avslut.

Praktisk information

Datum och tid

19 april 2022, klockan 09.00-16.30. (Registrering och kaffe från 8.30)

Plats

Elite Stadshotellet, Stora Torget 1, Västerås.

Kostnad

Ingen kostnad. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.

Anmälan

Anmälan via Länsstyrelsens webbplats senast 11 april. Antalet platser är begränsat till 60 deltagare, ”först till kvarn” gäller. Lunch och fika ingår. Har du behov av specialkost, mejla informationen till helena.bergenhamn@lansstyrelsen.se.

Var:
Elite Stadshotellet, Stora Torget 1, Västerås.
Kostnad:
Ingen kostnad. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.
Sista anmälningsdag:
11 apr 2023

Anmäl dig

Det finns 24 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 11 april klockan 23.59.

Önskemål och särskilda behov
Om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel, eller om du har allergier eller behov av speciell kost, så ber vi dig mejla det till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt