• Eldningsförbud i hela Västmanlands län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

17 apr 2023 klocka 13.00 - 15.00

Fria eller fälla? Hantering av träd i offentliga miljöer

Ett färgsprakande träd i stadsmiljö.

Foto: Karin Sandberg

Nu har skriften Fria eller fälla 2.0 släppts. Fria eller fälla är en handledning vars syfte är att öka kunskapen och förståelsen om trädens olika värden och att stärka samarbeten över sektorsgränser. För att öka förståelsen för hur metoden fungerar bjuder Länsstyrelsen i Västmanland in till ett webbinarium som ger dig bakgrund, introduktion till metoden och möjligheter att ställa frågor.

I trädvårdssammanhang uppstår ofta ett behov av att göra väl genomtänkta avvägningar mellan olika värden. Hänsyn måste dessutom tas till de många lagar som reglerar arbeten med träd i offentliga miljöer. Exempel på lagar är miljöbalkens generella biotopskydd för alléer och kulturmiljölagens bestämmelser om kyrkliga kulturminnen.

Om samtliga värden och praktiska förutsättningar på platsen är kända, uppmärksammade och tydligt beskrivna är det lättare att göra väl underbyggda avvägningar och välja den mest lämpliga åtgärden. Fria eller fälla är tänkt att underlätta ett sådant arbetssätt.

Praktisk information

Föredragshållare är Karin Sandberg och Johan Östberg. Båda har varit med i arbetet att ta fram skriften Fria eller fälla.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till alla som arbetar med förvaltning av träd, exempelvis kommuner, kyrkogårdar, Trafikverket, Statens fastighetsverk, bostadsbolag och konsulter.

Personer som på olika sätt arbetar med att ta fram vårdplaner, vårdprogram och trädvårdsplaner är också välkomna.

Vi vänder oss också till ärendehandläggare inom natur, kulturmiljö och plan på länsstyrelserna, och marklovs- och detaljplanehandläggare på kommuner. Även handläggare som arbetar med trädfrågor på andra myndigheter är välkomna.

Program

13.00-13.10 Kort presentation av föredragshållarna och praktisk information.

13.10-14.10 Presentation av modellen Fria eller Fälla.

14.10-14.20 Paus

14.20-15.00 Frågestund

15.00 Avslutning

Anmälan

Webbinariumet ges via IT-plattformen Zoom vid tre tillfällen, den 3, 11 och 17 april mellan klockan 13.00 och 15.00. Anmälan sker via Länsstyrelsens webbplats senast den 27 mars 2023 under det kalenderdatum du önskar att delta.

Ladda ner Fria eller fälla

Ladda gärna ner vägledningen i förväg så att du kan ställa frågor i samband med seminariet. Handledningen och checklistor kan du ladda ner via Riksantikvarieämbetets hemsida.

Handledningen Fria eller fälla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var:
Webbinarium hålls via Zoom
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
27 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 27 mars klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt