• Eldningsförbud i hela Västmanlands län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

13 apr 2023 klocka 10.00 - 11.00

Hedersrelaterat våld och förtryck bland personer med intellektuell funktionsnedsättning

Illustration av en man i kostym och en flicka i brudklänning som ligger framför.

En föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck bland individer med intellektuell funktionsnedsättning. Föreläsningen kommer ge en grundläggande förståelse av hedersbegreppet och målgruppens särskilda sårbarhetsfaktorer.

Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar även personer med funktionsnedsättning. Personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en familj med hederstänkande utsätts också av begränsningar och kontroll. Framför allt handlar det om kvinnors sexualitet. Men förtrycket och våldet är annorlunda och får andra konsekvenser.

Personer med en intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersvåld och hedersförtryck är en mycket sårbar och svårupptäckt grupp. Sårbarheten beror på att de är starkt beroende av sina omsorgsgivare som är de som utsätter dem för våldet. Sårbarheten beror också på att personer med intellektuell funktionsnedsättning ofta tänker annorlunda kring sin behandling och inte alltid förstår vad som förväntas av omgivningen.

TRIS har en unik erfarenhet och kunskap om personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext. Utifrån våra egna studier, internationell forskning samt praktisk erfarenhet av målgruppen.

Föreläsningen är särskilt utformad för att lyfta specifika sårbarhetsfaktorer för personer med intellektuell funktionsnedsättning som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.

Målgrupp

Yrkesverksamma och civilsamhälle i Västmanland som möter utsatta vuxna och arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Föreläsare

Verksamhetschefen för TRIS håller i föreläsningen.

TRIS står för Tjejers Rätt i Samhället och är ideell förening som aktivt arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. TRIS möter individer, vuxna, unga och barn, som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS har även särskild kompetens i att möta ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Datum och tid

Torsdag 13 april 2023, kl 10:00–11:00, teknikmingel från 09.50.

Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
11 apr 2023

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 11 april klockan 23.59.

Kontakt