• Eldningsförbud i hela Västmanlands län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

10 mar 2023 klocka 09.00 - 11.00

Samverkansträff Seveso 2023

En lagerbyggnad där stora behållare med kemikalier förvaras.

Foto: Pixabay.

Välkommen till den årliga träffen för att utbyta erfarenheter och inhämta information om länets Sevesoverksamheter, utifrån de olika myndigheternas områden och lagstiftning. Vi ger också en bild av den tillsyn som bedrivits under 2022 och planerna för 2023.

Målgrupper

Länets räddningstjänster, miljöbalkshandläggare för Sevesoverksamheter och kommunernas beredskapshandläggare/kommunikatör som arbetar med information till allmänheten enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Program

  • Syfte och mål med dagens samverkansträff.
  • Vad är Seveso?
  • Tillsyn 2022 och 2023.
  • Utsläpp av farliga ämnen och anmälan till MSB.
  • Laget runt, vad är på gång.
  • Övriga frågor.

Anmälan

Anmäl dig senast den 6 mars i anmälningsformuläret.
Var:
Digitalt i Skype, länk skickas till din e-post.
Kostnad:
Gratis.
Sista anmälningsdag:
06 mar 2023

Anmäl dig

Sista anmälningsdag är den 6 mars klockan 23.59.Kontakt