22 feb 2023 klocka 13.00 - 14.30

Könsstympning, tradition och öde

Illustration av flicka som sitter på huk.

Illustration av Annefrid Sjöman

Anissa Mohammad Hassan var bara åtta år gammal när hon blev utsatt för könsstympning i sitt hemland Somalia. Som vuxen bestämde hon sig för att fly med sina barn till Sverige, i hopp om ett bättre liv.

Kvinnlig könsstympning är en utbredd och systematisk kränkning av flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. 200 miljoner flickor och kvinnor i världen uppskattas ha utsatts för könsstympning och varje år riskerar omkring 3,9 miljoner flickor att bli utsatta för ingreppet. Anissa Mohammed Hassan har arbetat ideellt mot könsstympning under många år och träffat många utsatta flickor och kvinnor. Hon har också arbetat förebyggande med föräldrar i syfte att förhindra nya övergrepp på barn.

Anissa blev som åttaåring könsstympad enligt den grövsta metoden. Under sin föreläsning berättar hon om egna erfarenheter och hur yrkesverksamma kan bemöta och upptäcka flickor/kvinnor som utsatts eller riskeras att utsättas för könsstympning.

Föreläsningen genomförs inom ramen för arbetet med att utveckla ett regionalt resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck i Västmanland. Syftet är att öka kunskapen i länet samt att belysa vikten av att ha rutiner när det gäller arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck.

Målgrupp

Yrkesverksamma och civilsamhälle som möter utsatta och arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Föreläsare

Anissa Mohammed Hassan, Barn- och kvinnorättskämpe. Anissa har tidigare arbetat som särskilt sakkunnig för nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Datum och tid

Onsdag 22 februari, klockan 13.00-14.30.

Teknikmingel från klockan 12.50

Var:
Digitalt
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
20 feb 2023

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 20 februari klockan 23.59.

Kontakt