Vind i kombination med snöfall i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

09 mar 2023 klocka 09.00 - 14.30

Så fungerar lähäckar

En grusväg med växter, lähäck, längs ena sidan.

Foto: Kirsten Jensen, Länsstyrelsen Västra Götaland

Varför ska man anlägga lähäckar? Under denna halvdagskurs får vi veta mer om hur just lähäckar fungerar.

Att skapa ett bra mikroklimat är grundläggande för alla odlingar. Möjligheten att ge lä åt odlingen är en viktig faktor för att åstadkomma detta. Lähäckar är ett bra sätt som kan förbättra klimatzonen med upp till 1,5 zon. De kan även kan hjälpa till i växtskyddet genom att gynna nyttodjur.

Vi går igenom principerna för hur en lähäck byggs upp och diskuterar för- och nackdelar med lähäckar. Vi diskuterar vilka växter som kan användas och vara till nytta i en lähäck. Slutligen går vi igenom anläggning, plantering och skötsel.

Rune Karlsson, Stora Holmen, Norra Vånga/Kvänum, är lähäckspionjär sedan 40 år på Varaslätten. Han berättar om sina lähäckar och erfarenheterna av dem.

Information

Kursledare

Kursledare är Kirsten Jensen, rådgivare för frukt och bär och fleråriga grönsaker vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Arrangör

Kursen arrangeras av Länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro i samarbete med Föreningen Sörmlandsäpplen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla odlare som är i behov av lähäckar vid sina odlingar.

Plats

Kursen är digital och länk till mötet skickas till de som anmäler sig.

Anmälan

Du anmäler dig via Länsstyrelsen i Stockholm

EU-flagga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsområden
Var:
Skype, länk till mötet skickas ut till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
06 mar 2023

Kontakt