01 feb 2023 klocka 09.00 - 11.00

Ansök om bidrag för insatser inom integration

Två kvinnor med slöja sitter mitt emot varandra vid ett bord, den ena har ett spädbarn i famnen. I bakgrunden syns siluetter av en grupp människor.

Illustration: Annefrid Sjöman

Under webbinariet får du information om de statsbidrag som finns att söka och vilka kriterier, ansökningsdatum och summor som är aktuella i år.

Webbinariet ger dig också inspiration kring insatser som redan finns i Västmanland. Du får följa med en insats från ansökan till färdigt projekt.

Tid kommer finnas för att ställa frågor om ansökningsprocessen, komma i kontakt med eventuella samarbetspartners och för att diskutera kommande projektidéer.

Målgrupper

Civilsamhället, kommuner, trossamfund, bildningsförbund, Region Västmanland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och alla som är intresserade av att veta mer om utvecklingsmedel genom dessa fonder.

09.00 - 09.10 Inledning, Länsstyrelsen i Västmanlands län.

09.10 - 10.30 Information från deltagande organisationer om kommande utlysningar:

  • Samordningsförbunden
  • Länsstyrelsen
  • Svenska ESF-rådet Östra Mellansverige
  • Asyl-, migrations- och integrationsfonden/Migrationsverket
  • Tillväxtverket
  • Region Västmanland

10.30 - 10.45 Praktiska exempel - från ansökan till beviljat projekt.

10.45 - 11.00 Möjlighet att ställa frågor, bolla egna idéer och hitta andra att samverka med.

11.00 Avslutning

Arrangörer

Webbinariet anordnas i samverkan med Samordningsförbunden i Västmanland, Region Västmanland, Svenska ESF-rådet, AMIF-fonden, Tillväxtverket och Sala kommun.

Information

Webbinariet kräver ingen föranmälan och sänds via Teams.

Anslut till webbinairet Länk till annan webbplats.

Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt