07 dec 2022 klocka 09.00 - 16.00

Träning i beslutsfattande i ett initialt skede vid samhällsstörningar

Illustration av ett dokument och en penna mot gul bakgrund

Tillsammans höjer vi vår förmåga att i ett initialt skede fatta beslut under oklara förhållanden och på knapphändiga beslutsunderlag.

Mål och syfte

Forskning, erfarenheter och utvärderingar såväl internationellt, nationellt och i länet visar att det behövs utbildning, träning och övning i att kunna fatta adekvata beslut under tidspress och på knapphändigt underlag. Därför genomför vi i U-Sam denna pilotutbildning i beslutsträning för ISK/TIB/VB eller motsvarande.

Syftet med utbildningen är att genom teori och praktik vidareutveckla din förmåga som ISK/TIB/VB eller motsvarande att fatta beslut under oklara förhållanden och med knapphändigt underlag, i ett initialt skede vid en samhällsstötning. Med utgångspunkt i stabsmetodik, gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar och realistiska scenarion ska deltagarna höja sin förmåga till beslutsfattande i ett initialt skede under händelser som hotar att ge skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället. Vidare genomförs utbildningen för att ytterligare stärka deltagarna i stabsmetodik.

Efter utbildningen ska deltagarna ha fått en fördjupad grund om hur beslutsfattande sker och vilka faktorer som kan påverka i ett initialt skede vid en samhällsstörning. Deltagarna ska ha fått praktiska verktyg för ett snabbt och korrekt beslutsfattande:

  • Initialt ta fram en lägesbild
  • I ett initialt skede kunna besluta utifrån osäkra källor och inkompletta underlag
  • Kunna besluta i en situation som är dynamisk och kräver snabba beslut
  • Initialt kunna ta fram målbild och inriktning vid samverkan och samordning med andra aktörer
  • Prövat initialt beslutsfattande genom prövande spelövningar
  • Reflekterat över eget beslutsfattande.

Utbildare är Mats Bohman vid Murphy Solution.

Välkommen!

Förberedelse för deltagare

Läs på om vilket mandat du har i rollen som ISK/TIB/VB eller motsvarande kopplat till beslutsfattande, i ett initialt skede, vid en samhällsstörning. I god tid innan utbildningen kommer deltagarna få ut förberedelseuppgifter (inläsning och reflektionsfrågor).

Målgrupp

ISK/TIB/VB eller motsvarande inom U-Sam

Praktisk information

Tid

7 december 2022, kl 9.00-16.00.

Plats

Hotel Plaza, Kopparbergsvägen 10, 721 09 Västerås

Anmälan

Anmäl dig via Länsstyrelsens webbplats senast 22 november 2022.

Kostnad

Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.
Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 500 kr/person. Lunch samt kaffe på förmiddag och eftermiddag ingår.

Var:
Hotel Plaza, Kopparbergsvägen 10, 721 09 Västerås
Kostnad:
Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 500 kr/person. Lunch samt kaffe på förmiddag och eftermiddag ingår.
Sista anmälningsdag:
22 nov 2022

Anmäl dig

Det finns inga lediga platser kvar.

Kontakt